Средномесечни температури

Във файл са записани средномесечните темератури за 2016 година, по една на месец. Напишете програма, която чрез функции прави следното:

 • въвежда температурите от клавиатурата във файл
 • прочита данните от файла и ги извежда на екрана
 • намира броят на месеците в които температурата е над дадената
 • извежда на екрана кои са тези месеци и каква е била температурата тогава
 • въвежда температурите само за първите няколко месеца  във файл
 • прочита данните от файла и ги извежда на екрана (независимо за колко месеца са)
 • извежда данните за температурата само за месеца, в който сте родени
Публикувано в 10a с етикети , . Постоянна връзка.

12 Responses to Средномесечни температури

 1. Боряна каза:
  program SredniTemperaturi;
  procedure ZapishiTemperaturi;
  var
   F: file of integer;
   chislo, m: integer;
  begin
   Assign(F, 'temp.dat');
   Rewrite(F);
   WriteLn('Vavedete srednata temperatura za vseki mesec:');
   for m:= 1 to 12 do begin
    Write('mesec ', m, ' - ');
    ReadLn(chislo);
    Write(F, chislo);
   end;
   Close(F);
  end;
  procedure ProchetiTemperaturi;
  var
   F: file of integer;
   chislo, m: integer;
  begin
   Assign(F, 'temp.dat');
   Reset(F);
   WriteLn('Temperaturite sa:');
   for m:= 1 to 12 do begin
    Read(F, chislo);
    WriteLn('mesec ', m, ' - ', chislo);
   end;
   Close(F);
  end;
  procedure Proverka;
  var
   F: file of integer;
   dadeno, chislo, m, br: integer;
  begin
   br:=0;
   Write('Vavedete niakakva dadena temperatura, s koiato da sravniavame: ');
   ReadLn(dadeno);
   Assign(F, 'temp.dat');
   Reset(F);
   WriteLn('Temperaturite nad dadenata sa:');
   for m:= 1 to 12 do begin
    Read(F, chislo);
    if chislo>dadeno then begin
     br:=br+1;
     WriteLn('mesec ', m, ' - ', chislo);
    end;
   end;
   WriteLn('Obshtiat broi na tezi meseci e ', br);
   Close(F);
  end;
  var
   iskam: char;
  begin
   WriteLn('Iskate li da vavedete novi danni?');
   WriteLn('Molia otgovorete s d za da ili n za ne.');
   WriteLn('Ako izberete ne, shte rabotim sas starite.');
   ReadLn(iskam);
   if iskam='d' then
    ZapishiTemperaturi;
   WriteLn;
   ProchetiTemperaturi;
   WriteLn;
   Proverka;
   ReadLn;
  end.
  

  Самоче съм обединила третата и четвъртата точка. Вкъщи ще видя как трябва да се направят отделно.

  • Данаил каза:

   Много добре, Бори! Само dadeno можеше да е параметър – за да обхване функцията Proverka и случаите, в които знаем вече за каква температура искаме да проверяваме. Тогава няма да е нужно тя да се чете от клавиатурата. Всичко останало е перфектно.

 2. Виктория каза:

  С Аля :D

  program project1;
  
  const N = 12;
  
  procedure VavediT;
  var
   F: file of integer;
   t, i: integer;
  begin
   Assign(F, 'chisla.dat');
   Rewrite(F);
   WriteLn('vavedete 12 temperaturi:');
   for i:= 1 to N do begin
    ReadLn(t);
    Write(F, t);
   end;
   WriteLn;
   Close(F);
  end;
  
  procedure ProchetiT;
  var
   F: file of integer;
   t, i: integer;
  begin
   Assign(F, 'chisla.dat');
   Reset(F);
   WriteLn('Temperaturite sa:');
   for i:= 1 to N do begin
    Read(F, t);
    WriteLn(t);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  var
   otgovor: string;
  
  begin
   WriteLn('Iskate li da vavedete novi temperaturi?');
   ReadLn(otgovor);
   if otgovor='da' then begin
     VavediT;
     ProchetiT;
   end
   else
   if otgovor='ne' then ProchetiT;
   ReadLn;
  end.  
   
 3. procsy каза:
   program Project1;
  
  Const N=12;
  
  procedure Vavejdanenatemp;
   var
    F:file of integer;
     temp,i:integer;
  begin
   Assign(F,'Temp.dat');
   Rewrite(F);
   Writeln('Zapishete srednata temp. prez wsichki meseci');
   for i:=1 to N do begin
    Readln(Temp);
    Write(F,Temp);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  Procedure Izvejdanetemp;
  var
    F:file of integer;
     temp,i:integer;
  begin
   Assign(F,'Temp.dat');
   Reset(F);
   Writeln('Temp sa:');
   for i:=1 to N do begin
    Read(F,Temp);
    Writeln(Temp);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  Procedure Srednatemp;
  var F:file of integer;
     temp,i,x:integer;
  begin
   Assign(F,'Temp.dat');
   Reset(F);
   Write('Vavedete Dadena Temp.');
   read(x);
   for i:=1 to N do Begin
    Read(F,temp);
    If x < temp then
    Writeln('Temp e nad dadenata') Else
     Writeln('error');
  
   end;
   Close(F);
   end;
  
   begin
   Vavejdanenatemp;
   Izvejdanetemp;
   Srednatemp;
   Readln;
  end.    
 4. Svetli каза:
  program project1;
  var
   Temperatura: file of Integer;
   t,i,m,br,tdadeno:integer;
  
  function ZapishiT(t,m:integer):integer;
  begin
   Assign(Temperatura, 'Temperatura.dat');
   Rewrite(Temperatura);
   m:=1;
   for i:= 1 to 12 do
   begin
    Writeln('Vavedi temperatua za mesec ',m);
    Readln(t);
    Write(Temperatura,t);
    m:=m+1;
   end;
   Close(Temperatura);
   Writeln('Stop vie vavedohte dostatuchno informaciq');
  end;
  
  function ProchetiT(t:integer):integer;
  begin
   Assign(Temperatura, 'Temperatura.dat');
   Reset(Temperatura);
   m:=1;
   for i:= 1 to 12 do
   begin
    Read(Temperatura,t);
    Writeln(t);
   end;
   Close(Temperatura);
   Writeln('Tova e vsichko ');
  end;
  
  function SravnenieT(tdadeno,t,br:integer):integer;
  begin
   Writeln('Vavedi temperatura za sravnenie');
   Readln(tdadeno);
  
   Assign(Temperatura, 'Temperatura.dat');
   Reset(Temperatura);
   for i:= 1 to 12 do
   begin
    Read(Temperatura,t);
    if t > tdadeno then
      br:=br+1;
   end;
   Writeln('Broqt na mesecite s temperatura po-golqma ot dadenata sa: ',br);
   Close(Temperatura);
  end;
  //извежда на екрана кои са тези месеци и каква е била температурата тогава
  function MeseciT(t,m:integer):integer;
  begin
   Assign(Temperatura, 'Temperatura.dat');
   Reset(Temperatura);
  
   for i:= 1 to 12 do
   begin
    Read(Temperatura,t);
    if m=1 then Writeln('Temperaturata za mesec Qnuari e: ',t);
    if m=2 then Writeln('Temperaturata za mesec Fevruari e: ',t);
    if m=3 then Writeln('Temperaturata za mesec Mart e: ',t);
    if m=4 then Writeln('Temperaturata za mesec April e: ',t);
    if m=5 then Writeln('Temperaturata za mesec Mai e: ',t);
    if m=6 then Writeln('Temperaturata za mesec Juni e: ',t);
    if m=7 then Writeln('Temperaturata za mesec Juli e: ',t);
    if m=8 then Writeln('Temperaturata za mesec Avgust e: ',t);
    if m=9 then Writeln('Temperaturata za mesec Septemvri e: ',t);
    if m=10 then Writeln('Temperaturata za mesec Oktomvri e: ',t);
    if m=11 then Writeln('Temperaturata za mesec Noemvri e: ',t);
    if m=12 then Writeln('Temperaturata za mesec Dekemvri e: ',t);
    m:=m+1;
   end;
  
   Close(Temperatura);
  
  end;
  
  begin
   ZapishiT(t,i);
   Writeln;
  
   ProchetiT(t);
   Writeln;
  
   SravnenieT(tdadeno,t,br);
   Writeln;
  
   MeseciT(t,m);
  
   Readln;
  end.
  

  Направена е от вкъщи.

  • Данаил каза:

   Браво за самостоятелната работа, Светли! Прегледай обаче пак презентациите „Функции – глобални и локални променливи“ и „Функции – глобални и локални променливи – упражнения“ и виж дали е така при теб. И прочети пак условието на последната подточка. Работата вкъщи е тройно по-трудна, защото човек не може да пита нито съученик, нито учителя. Но точно и заради това е тройно по-полезна :-).

 5. Lubomira каза:
  program temperaturi;
  
  const N = 12;
  
  procedure ZapisTemp;
  
  var
   T: file of real;
   chislo: real;
   i:integer;
  begin
   Assign(T, 'Temp');
   Rewrite(T);
   WriteLn('vavedete 12 mesechni temperaturi:');
   for i:= 1 to N do begin
    ReadLn(chislo);
    Write(T, chislo);
   end;
   Close(T);
  end;
  
  procedure ProchitaTemp;
  var
   T: file of real;
   chislo:real;
   i:integer;
  begin
   Assign(T, 'Temp');
   Reset(T);
   WriteLn('Temperaturite sa:');
   for i:= 1 to N do begin
    Read(T, chislo);
    WriteLn(chislo:5:2);
   end;
   Close(T);
  end;
  
  Procedure Brtemp(Temperatura:real);
  var
  T: file of real;
  chislo, BrWisokatemp: real;
  i:integer;
  begin
   BrWisokatemp:=0;
   Assign(T, 'Temp');
   Reset(T);
   for i:= 1 to N do begin
    Read(T, chislo);
    If chislo > Temperatura
    then BrWisokatemp:=BrWisokatemp+1;
   end;
   WriteLn('Mesecite s temperatura po-wisoka ot dadenata sa:',BrWisokatemp:5:2);
   ReadLn;
   Close(T);
  end;
  
  begin
   ZapisTemp;
   ProchitaTemp;
   Brtemp(20);
   ReadLn;
  end.
                         
 6. procsy каза:

  Цялата програма

   program temperaturi;
  
  Const N=3;
  
  procedure Vavejdanenatemp;
   var
    F:file of integer;
     temp,i:integer;
  begin
   Assign(F,'Temp.dat');
   Rewrite(F);
   Writeln('Zapishete srednata temp. prez wsichki meseci');
   for i:=1 to N do begin
    Readln(Temp);
    Write(F,Temp);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  Procedure Izvejdanetemp;
  var
    F:file of integer;
     temp,i:integer;
  begin
   Assign(F,'Temp.dat');
   Reset(F);
   Writeln('Temp sa:');
   for i:=1 to N do begin
    Read(F,Temp);
    Writeln(Temp);
   end;
   Close(F);
  end;
  
  Procedure Srednatemp;
  var F:file of integer;
     temp,i,x:integer;
  begin
   Assign(F,'Temp.dat');
   Reset(F);
   Write('Vavedete Dadena Temp.');
   readLN(x);
   for i:=1 to N do Begin
    Read(F,temp);
    If x < temp then
    Writeln('Temp e nad dadenata:',temp);
  
  
   end;
   Close(F);
   end;
  
  procedure Moimesec;
   var F:file of integer;
     mesec ,temp,i:integer;
   begin
      Assign(F,'Temp.dat');
      reset(F);
      Writeln('vavedete koi v mesec ste rodeni');
      Readln(mesec);
      i:=Filesize(F);
      If i> N then writeLn('Nqma takava temp')
      else begin
      Seek(F,mesec-1);
      read(F,Temp);
      Write('Temp v vashiq mesec e:',temp);
  
  end;
   close(F);
   end;
  
  
  begin
   Vavejdanenatemp;
   Izvejdanetemp;
   Srednatemp;
   Moimesec;
   Readln;
  end.
                                           

Вашият коментар