Четене и запис на числа във файл

Да се напише програма, която позволява да се запишат и прочетат изображения от файл.

Публикувано в 10a с етикети , . Постоянна връзка.

One Response to Четене и запис на числа във файл

 1. Данаил каза:
  program project1;
  
  // константи за повтарящите се неща
  const N = 10;
  
  procedure ZapisChisla;
  // процедура за запис на числа във файл
  var
   F: file of integer; // файлова променлива
   chislo, i: integer;
  begin
   // свързваме файловата променлива с файла
   Assign(F, 'chisla.dat');
   // отваряме файла за запис
   Rewrite(F);
   WriteLn('vavedete 10 chisla:');
   for i:= 1 to N do begin
    // прочитаме число от клавиатурата
    ReadLn(chislo);
    // записваме го във файла
    Write(F, chislo);
   end;
   // затваряме файла
   Close(F);
  end;
  
  procedure ProchitaChisla;
  // процедура за четене на числа от файл
  var
   F: file of integer; // файлова променлива
   chislo, i: integer;
  begin
   // свързваме файловата променлива с файла
   Assign(F, 'chisla.dat');
   // отваряме файла за запис
   Reset(F);
   WriteLn('Chislata sa:');
   for i:= 1 to N do begin
    // прочитаме число от файла
    Read(F, chislo);
    // записваме го на екрана
    WriteLn(chislo);
   end;
   // затваряме файла
   Close(F);
  end;
  
  begin
   ZapisChisla;
   ProchitaChisla;
   ReadLn;
  end.

Вашият коментар