Типизирани файлове – тестови въпроси

Качвайте въпроса и 4 възможни отговора за всеки въпрос като коментар:

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Типизирани файлове – тестови въпроси

 1. zornitsa_mirela каза:

  Какъв е реда на работа при типизираните файлове?
  а) отваряне на файл, свързване с файл, четене от файла, затваряне на файла
  б) свързване с файл, отваряне на файл, четене от файла, затваряне на файла
  в) четене от файла, отваряне на файла, свързване с файл, затваряне на файла

 2. zornitsa_mirela каза:

  Схемата на реда за работа с файл е ?
  а) отваряме файла за запис, свързваме файловата променлива с файла, записваме данни, затваряме файла
  б) записваме данни, свързваме файловата променлива с файла, отваряме файла за запис, затваряме файла
  в) свързваме файловата променлива с файла, отваряме файла за запис, записваме данни, затваряме файла

 3. zornitsa_mirela каза:

  Типизираните файлове са?
  а) крайна последователност от еднотипни елементи, записани на външен носител и завършваща със знак за край на файла
  б) крайна последователност от многотипни елементи, записани на външен носител и завършваща със знак за край на файла
  в)крайна последователност от еднотипни елементи, записани на външен носител и завършваща със точка и запетайка за край на файла

 4. zornitsa_mirela каза:

  Как се декларира файл?
  а) тип_тип = file of име
  б) име_тип = file of тип
  в) тип_име = file of тип

 5. zornitsa_mirela каза:

  Действието за отваряне на файл е :
  а) указва режимът на достъп до файла, ако файлът не съществува и режимът е на запис, той се създава, ако съществува се изтрива всичко в него, ако е за четене се превърта до началото му
  б) указва режимът на достъп до файла, ако файлът съществува и режимът не е на запис, той се създава, ако съществува се изтрива всичко в него, ако е за четене се превърта до началото му
  в) указва режимът на достъп до файла, ако файлът не съществува и режимът е на запис, той се създава, ако съществува се записва всичко в него, ако е за четене се затваря автоматично

 6. zornitsa_mirela каза:

  Видове изброими типове и диапазони:
  а) стандартни, неименовани
  б) нестандартни, именовани
  в) стандартни, именовани

Вашият коментар