Четене и запис на числа във файл

Да се напише функция, която чете от клавиатурата числа до въвеждане на 0 и ги записва във файл.

Да се напише друга функция, която прочита файлът с числата и намира и отпечатва броят на числата, както и средното им аритметично.

Да се демонстрира работата на двете функции.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар