Среднодневни температури

Във файл са записани среднодневните температури за текущата седмица от месец януари, по една на ден (напишете функция, която записва тези температури). Напишете функция, която при подаване като параметър на дадена температура прави следното:

  • намира броят на дните в които температурата е над дадената
  • извежда на екрана кои са тези дни и каква е била температурата тогава
  • извежда среднодневната температура за тези дни и общо за целия период
  • извежда най-ниската и най-високата температура за периода

Демонстрирайте действието на функцията при различни температури.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар