Обиколка на многоъгълник

Във файл са записани координатите на точки от многоъгълник. Направете програма, която чрез функции:

  • прочита координатите на точките
  • намира дължината на страна по подадени две точки
  • намира обиколката на многоъгълника

Програмата трябва да извежда като резултат от колко страни е многоъгълника и колко е обиколката му.

* По желание: Програмата да може да запише и прочете данните и от файл –  типизиран или текстов.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар