Статистика за ученици

Да се напише програма, която позволява да се въведат в масив от елементи от тип запис имената и успеха за срока на N ученици и отпечата:

 1. имената и оценките на учениците в прегледен вид
 2. дали ще има някой, който да се явява на поправителен
 3. имената на учениците, завършили с отличен
 4. * По желание: Списък на учениците, сортиран по успех
Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Статистика за ученици

 1. Alya каза:

  С Вики ;р

  program Project1;
  type
   Uchenik=record
    ime: string[30];
    ocenka: real;
   end;
  var
   N, i: integer;
   k: array[1..100] of uchenik;
  begin
   Write('Vavedete broi uchenici: ');
   ReadLn(N);
   WriteLn;
  
   For i:=1 to N do begin
    WriteLn('Uchenik nomer ',i,' se kazva: ');
    ReadLn(k[i].ime);
    WriteLn('Negovata ocenka e: ');
    ReadLn(k[i].ocenka);
    WriteLn;
   end;
   WriteLn;
  
   For i:=1 to N do begin
    WriteLn(k[i].ime,': ',k[i].ocenka:2:2);
   end;
   WriteLn;
  
   For i:=1 to N do begin
    If (k[i].ocenka)=2 then
    WriteLn(k[i].ime,' trqbva da se qvi na izpit');
   end;
   WriteLn;
  
   For i:=1 to N do begin
    If (k[i].ocenka)=6 then
    WriteLn(k[i].ime,' e zavurshil/a s otlichen');
   end;
   ReadLn;
  end.
  
   
 2. Svetli каза:
  program Project1;
  type
   Uspeh = record
    ime:string;
    sruspeh:real;
   end;
  var
   Br,i:integer;
   N: array[1..50] of Uspeh;
  
  begin
   Writeln('Vavedete broq na uchenicite');
   Readln(Br);
   Writeln('Vavedete imenata i uspeha na uchenicite ');
   Writeln;
  
   for i:= 1 to Br do begin
    Write('Ime:');
    Readln(N[i].ime);
    Write('Uspeh:');
    Readln(N[i].sruspeh);
    Writeln;
   end;
   Writeln;
  
   Writeln('Spisuka na uchenicite:');
   Writeln('**********************');
  
   for i:= 1 to Br do begin
    Write('Ime:');
    Writeln(N[i].ime);
    Write('Uspeh');
    Writeln(N[i].sruspeh:5:2);
    Writeln;
    Writeln('**********************');
   end;
  
   Writeln;
   Writeln('Uchenicite, koito shte trqbva da se qvqt na popravitelen sa:');
   for i:= 1 to Br do begin
    if (N[i].sruspeh) < 3.00 then begin
      Write('Ime:');
      Writeln(N[i].ime);
      end
    else;
   end;
   Writeln;
  
   Writeln('Uchenicite, koito sa zavurshili s otlichen sa:');
   for i:= 1 to Br do begin
    if (N[i].sruspeh) >= 5.50 then begin
      Write('Ime:');
      Writeln(N[i].ime);
      end
    else;
   end;
   Writeln;
  
  
   Readln;
  end. 
  
 3. Lubomira каза:
  program project1;
  type
    uchenik=record
    ime: string[20];
    prezime:String[20];
    uspeh:real;
  end;
  var
    i,N:integer;
    u:array[1..10] of uchenik;
  
  begin
  WriteLn('Vuvedete broya na uchenicite:');
  ReadLn(N);
  For i:=1 to N do begin
   WriteLn('Vuvedete imeto na uchenika:');
    ReadLn(u[i].ime);
   WriteLn('Vuvedete i prezimeto mu:');
    ReadLn(u[i].prezime);
   WriteLn('Vuvedete uspeha na tozi uchenik:');
    ReadLn(u[i].uspeh);
  end;
  For i:=1 to N do begin
    WriteLn(u[i].ime,' ',u[i].prezime,'-',u[i].uspeh:2:2);
  end;
  For i:=1 to N do
    if u[i].uspeh = 2 then
      WriteLn(u[i].ime,' ',u[i].prezime,'-','za poprawitelen');
  For i:=1 to N do
    if u[i].uspeh = 6 then
      WriteLn(u[i].ime,' ',u[i].prezime,' ',' ima otlichen');
  ReadLn;
  end.
          

Вашият коментар