Запис на срочни оценки

Да се напише програма, която позволява да се въведе брой на предметите, имената им и срочната оценка за всеки от тях и записва тези данни във файл.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Запис на срочни оценки

 1. PICHAGISME каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {  fstream MyFile;
  char ime[20];
  int ocenka;
  int g;
  
  cout<< "vyvedi broq na predmetite" <<endl;
  cin>>g;
  
  MyFile.open("predmeti.txt" , ios::out);
  for (int i=0 ; i < g ; i++){ 
    cout << "Predmet ";
    cin>>ime;
    cout<<"Ocenka ";
    cin>>ocenka;
    MyFile<<ime<< " "<<ocenka<<endl;
  }
   MyFile.close();
    
    
    
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 2. Luccar каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include<fstream.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    fstream MyFile;
    char ime[100];
    int ocenka,br;
    MyFile.open("predmeti.txt",ios::out);
    cout<<"Vuvedete broi predmeti:";
    cin>>br;
    MyFile<<br<<endl;
    for (int i=0; i<br; i++){
      cout<<" predmet:";
      cin>> ime;
      cout<< " ocenka:";
      cin>> ocenka;
      MyFile<<i+1<<". "<<ime<<" :" <<ocenka<<endl;}
      MyFile.close();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. Kosmos каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  fstream Myfile;
  char predmet[20];
  int broi,ocenka;
  Myfile.open("ocenki.txt",ios::out);
  cout<<"broi na predmetite:";
  cin>>broi;
  Myfile<<broi<<endl;
  for(int i=0; i<broi;i++){
  cout<<"predmet:";
  cin>>predmet;
  cout<<"ocenka:";
  cin>>ocenka;
  Myfile<<predmet<<" "<<ocenka<<endl;
  }
  Myfile.close();
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  
 4. Nadq каза:
     fstream MyFile; 
     int br_p;
     char ime[30];
     double ocenka;
     
     cout<<"vuvedete broi predmeti :"<<endl;
     cin>>br_p;
   
     MyFile.open("predmeti.txt",ios::out);
        MyFile<<br_p;
      for(int i=0;i<br_p;i++) {
      cout<<"vuvedete ime na predmeta :"<<endl;
      cin.getline(ime,30,'.');
      cout<<"vuvedete ocenka :"<<endl;
      cin>>ocenka;
      MyFile<<ime<<' '<<ocenka; 
      }
      MyFile.close();
  
 5. Данаил каза:

  @PICHAGISME, Nadq: трябва да се записват и броят на оценките във файл, за да може другата програма да ги прочете
  @Luccar: така както си го записал във файла ще изглежда добре, но ще ти е трудно да го прочетеш с другата програма

  Аз гласувам за решението на Kosmos – кратко, ясно и перфектно.

Вашият коментар