Запис и четене от файл

Да се запишат във файл името и годините на петима ученици. Да се отпечата колко място са заели тези данни във файла. След това да се прочетат от файла и отпечатат на екран, без файлът да се затваря между четенето и записа.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Запис и четене от файл

 1. TVD каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
    fstream MyFile;
    char ime[10];
    int godini;
    int p;
    MyFile.open("uchenici.txt",ios::in |ios::out);
    for (int i=0;i<5;i++)
    {
      cout<<"Ime:";
      cin>>ime;
      cout<<"Godini:";
      cin>>godini;
      MyFile<<ime<<" "<<godini<<endl<<endl;
    }
    
    p=MyFile.tellp();
    cout<<"Zapisani sa "<<p<<"baita"<<endl<<endl;
    
    MyFile.seekg(0);
    for (int i=0;i<5;i++) 
    {
      MyFile>>ime>>godini;
      cout<<ime<<endl;
      cout<<godini<<endl;
    }
    MyFile.close();
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Luccar каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {fstream MyFile;
    char nomer[100],ime[100];
    int godini,g,b;
    MyFile.open("godini.txt",ios::out|ios::in);
    for (int i=0; i<5; i++){
      cout<<" ime:";
      cin>> ime;
      cout<< " godini:";
      cin>> godini;
      MyFile<<i+1<<". "<<ime<<" " <<godini<<endl;}
      //Proverqwame dokude e okazatelq za zapis
       b=MyFile.tellp();
      cout<<b<<" bytes"<<endl;
      MyFile.seekg(0);
    for (int i=0;i<5;i++){
     MyFile>>nomer>>ime;
      MyFile>>godini;
      cout<<ime<<" :"<<godini<<endl;}
       
      
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. Kosmos каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   fstream File;
   char ime[15];
   int godini,byte;
   
   File.open("imeuchenici.txt", ios:: out);
   for (int i=0;i<5;i++)
   {
    cout<<" Vuvedte ime ";
    cin>>ime;
    cout<<"Vuvedete godini ";
    cin>>godini;
    File<<ime<<" " <<godini<<endl; 
   }
   byte= File.tellp();
   cout<<" zaeti sa "<<byte <<"byte-a "<<endl;
   File.close();
   File.open("imeuchenici.txt", ios::in );
   File.seekg(0);
   for (int i=0;i<5; i++)
   {
    File>>ime;
    File>>godini;
    cout<<ime<<endl;
    cout<<godini<<endl; 
   }
   File.close();
   
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар