На колко години ще сме в бъдеще

Напишете програма, която изчаква да въведем годината ни на раждане и произволна година в бъдещето и извежда на каква възраст ще бъдем през тази година.

Публикувано в СИП. Постоянна връзка.

One Response to На колко години ще сме в бъдеще

 1. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  	long a,b;
  cout<<"Vavedi godina na rajdane: "; cin>>a;
  cout<<"Vavedi godina sled rajdaneto (v budeshteto): "; cin>>b;
  cout<<endl;
  
  if (((a>=-1000)&&(a<0)) && (((b>=-999)&&(b<=-1))||((b>0)&&(b<=9999))) ||
    (((a>0)&&(a<=10000)) && ((b>1)&&(b<=9999))))
    {  //Поставяме такова условие, за да не се зачита '0' година
    
    if ((b-a==1)||(a-b==-1)){
  	 cout<<"Prez "<<b<<"-a godina ti shte si na "<<b-a<<" godina.\n";
  	 system("pause");
  	 return 0;
  	 }
  	 
    if (b>a){
      //Задължително годината в бъдеще трябва да е по-голяма
  	  //от годината на раждане
     cout<<"Prez "<<b<<"-a godina ti shte si na "<<b-a<<" godini.\n";
     system("pause");
  	 return 0;
  	 }
  	 else cout<<"Nevalidna godina.\n";
    }
  else cout<<"Nevalidna godina.\n";
  
    system("pause");
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар