Броят на ненулевите цифри

Напишете програма, която изчаква въвеждане на положително цяло петцифрено число и извежда броят на ненулевите цифри в числото.

Публикувано в СИП. Постоянна връзка.

One Response to Броят на ненулевите цифри

 1. Madness каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  
  int main(void)
  {
    long chislo;
    int d1,d10,d100,d1000,d10000;
    cout<<"Vyvedete chislo:";
    cin>>chislo;
    d1=chislo%10;
    d10=(chislo/10)%10;
    d100=(chislo/100)%10;
    d1000=(chislo/1000)%10;
    d10000=(chislo/10000);
    cout<<"Broqt e:"<<(d1!=0)+(d10!=0)+(d100!=0)+(d1000!=0)+(d10000!=0)<<endl;
     
    getche();
    return 0;
  }
  

Вашият коментар