Изчисляване броя и сбора на четните цифри на петцифрено число

Напишете програма, която изчаква въвеждане на положително цяло петцифрено число и извежда броят на четните цифри в числото и сумата им.

Публикувано в СИП. Постоянна връзка.

One Response to Изчисляване броя и сбора на четните цифри на петцифрено число

 1. Madness каза:
  
  // domashno2.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include <stdafx.h>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  using namespace std;
  
  int main()
  {  long chislo;
    int d1,d10,d100,d1000,d10000,c1,c2,c3,c4,c5;
    cout<<"Vyvedete petcifreno chislo:";
    cin>>chislo;
    d1=chislo%10;
    d10=(chislo/10)%10;
    d100=(chislo/100)%10;
    d1000=(chislo/1000)%10;
    d10000=(chislo/10000);
  	cout<<"Broqt chetni cifri e:"<<((d1%2)==0)+((d10%2)==0)+((d100%2)==0)+((d1000%2)==0)+((d10000%2)==0)<<endl;
    if ((d1%2)==0)
  	{c1=d1;
  	}
  	else 
  	{ c1=0;
  	}
  	if ((d10%2)==0)
  	{c2=d10;;
  	}
  	else 
  	{ c2=0;
  	}
  	if ((d100%2)==0)
  	{c3=d100;
  	}
    else 
  	{ c3=0;
  	}
  	if ((d1000%2)==0)
  	{c4=d1000;
  	}
    else 
  	{ c4=0;
  	}
  	if ((d10000%2)==0)
  	{c5=d10000;
  	}
  	else 
  	{ c5=0;
  	}
  	cout<<"Sumata na chetnite chisla e:"<<c1+c2+c3+c4+c5<<endl;
  	_getche();
  	return 0;
  }
  

Вашият коментар