Числата от 1 до N

Да се напише програма, която отпечата:
 • сумата на числата от 1 до N
 • произведението им
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Числата от 1 до N

 1. Violeta каза:
   program Project1;
   Var i ,n , suma : integer ;
  begin
  WriteLn('Vavedete  N');
  ReadLn (N);
  suma:=0 ;
  for i:=1 to n do
  Suma :=suma + i;
  WriteLn('Sumata e ' , suma );
  ReadLn;
  end.
         
 2. Greg каза:
   program project1;
  var i, n, suma:integer;
  begin
  suma:=0;
  WriteLn ('Vuvedete n');
  ReadLn (n);
  for i:=1 to n do
  begin
  Suma:=suma+i;
  end;
  WriteLn ('Sumata e',suma);
  ReadLn;
  end. 
 3. kaloyan каза:

  Отпечатва и числата с операциите

  VAR n,i,suma,proizvedenie,suma1 : integer;
  BEGIN
   suma:=0;
   proizvedenie:=1;
   
   write('vavedete broq na chislata: '); readln(n);
   
   for i:=1 to n do begin
    write(i); if i<>n then write('+');
     suma:=suma+i;
   end;
   
    writeln('=', suma);
    writeln;
   
   for i:=1 to n do begin
    write(i); if i<>n then write('*');
     proizvedenie:=proizvedenie*i;
   end;
   
    writeln('=', proizvedenie);
   
  readln;
  END.
  
 4. dreanor каза:
  program Cikul;
   var a,b,i,x,suma:integer;
  begin
  suma:=0;
  write('wawedete stoinosti za a i b (otdeleni s interwal): ');
  readln(a,b);
  for i:= a to b do
  write(i,' ');
  i:=0;
  writeln;
  write('wawedete chislo X, na koeto da sa kratni chislata: ');
  readln(x);
  writeln;
  write('chisla kratni na x sa: ');
  for i:= a to b do
  if i mod x=0 then write(i, ' ');
  i:=0;
  writeln;
  write('sbora chislata ot 1 do ',b,' e: ');
  for i:= 1 to b do begin
  suma:=suma + i;
  end;
  write(suma);
  readln();
  end.
  
  

Вашият коментар