Въвеждане на N числа

Да се въведат N числа и да се намери:
 • сумата им и произведението им
 • най-малкото от тях и  броят на положителните
 • броят на положителните четни и сумата на положителните нечетни
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Въвеждане на N числа

 1. Xboxx_ каза:
   program Project1;
  Var i , suma , N , chislo: integer ;
  
  
  begin
  Write ('Vuvedete chislo:') ;
  ReadLn (N);
  For i:= 1 to N do
  Begin
   Writeln (i);
   Suma:= suma+n ;
  End;
  WriteLn ('Sumata e:' ,suma );
  ReadLn ;
  end.            
 2. Violeta каза:
   program Project1;
   Var i ,n , suma : integer ;
  begin
  WriteLn('Vavedete  N');
  ReadLn (N);
  suma:=1 ;
  for i:=1 to n do
  Suma :=suma * i;
  WriteLn(' Proizvedenieto e ' , suma );
  ReadLn;
  end.
          
 3. Developer каза:
  program From1ToN;
  var i,n, suma:integer;
  begin;
  suma:=0;
  WriteLn('Vuvedete stoinost na N');
  ReadLn(n);
  for i:=1 to n do
  begin
   suma:=suma+i;
  end;
  WriteLn('Sumata e:', suma);
  ReadLn
  end.
   
 4. kaloyan каза:

  Отпечатва и числата

  VAR n,i,suma,proizvedenie,suma1 : integer;
  BEGIN
   suma:=0;
   proizvedenie:=1;
  
   write('vavedete broq na chislata: '); readln(n);
  
   for i:=1 to n do begin
    write(i); if i<>n then write('+');
     suma:=suma+i;
   end;
  
    writeln('=', suma);
    writeln;
  
   for i:=1 to n do begin
    write(i); if i<>n then write('*');
     proizvedenie:=proizvedenie*i;
   end;
  
    writeln('=', proizvedenie);
  
  readln;
  END.   
  
 5. marant каза:
  program Project1;
  var
  e,a,b,x:integer;
  begin
  write('vavedi diapazona:');
  readln(a,b);
  
  for e:=a to b do begin
  writeln(e);
  end;
   write('vavedi kratnoto:');
  readln(x);
   for e:=a to b do begin
  if e mod x=0 then writeln(e);
  end;
     readln;
  end.    
  

Вашият коментар