Архив за етитет: цикъл while

11 април, понеделник

Информация за цифрите на число / 4

Кратни и степени на X, по-малки от Y / 1

28 март, понеделник

Числа до въвеждане на 0 / 1

Отпечатване на числа до N / 5

04 май, понеделник

Кратни и степени на X, по-малки от Y / ???

Най-голямата и най-малката цифра / ???

13 януари, понеделник

Статистика след всяко число / 2

Дали числото съдържа дадена цифра / 3

** Числото в двоична бройна система / ???

10 януари, петък

Степени на X / 3

Брой на числа / 3

09 февруари, събота

Число с думи / 4

01 февруари, петък

Числото в двоична бройна система / 2

Прекопаване на градинки / 4

Кратни и степени на X, по-малки от Y / 11

Дали числото съдържа дадена цифра / 5

Числото, разложено на прости множители / 3

Най-голямата цифра и броят им / 4

30 януари, сряда

Числа до въвеждане на 0 / 14

04 януари, петък

Артилерия / 2