Число в римска бройна система

Да се въведе число от 1 до 20 и да се изведе, записано в римска бройна система

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

14 Responses to Число в римска бройна система

 1. kr1stiqn1995 каза:
   
    int a;
    cout<<"Vavedete arabsko ch-lo:";
    cin>>a;
    switch(a) {
    case 1: cout<<"Otpechai I"<< endl;break;
    case 2: cout<<"Otpechai II"<< endl;break;
    case 3: cout<<"Otpechai III"<< endl;break;
    case 4: cout<<"Otpechai IV"<< endl;break;
    case 5: cout<<"Otpechai V"<< endl;break;
    case 6: cout<<"Otpechai VI"<< endl;break;
    case 7: cout<<"Otpechai VII"<< endl;break;
    case 8: cout<<"Otpechai VII"<< endl;break;
    case 9: cout<<"Otpechai IX"<< endl;break;
    case 10: cout<<"Otpechai X"<< endl;break;
    case 11: cout<<"Otpechai XI"<< endl;break;
    case 12: cout<<"Otpechai XII"<< endl;break;
    case 13: cout<<"Otpechai XIII"<< endl;break;
    case 14: cout<<"Otpechai XIV"<< endl;break;
    case 15: cout<<"Otpechai XV"<< endl;break;
    case 16: cout<<"Otpechai XVI"<< endl;break;
    case 17: cout<<"Otpechai XVII"<< endl;break;
    case 18: cout<<"Otpechai XVIII"<< endl;break;
    case 19: cout<<"Otpechai XIX"<< endl;break;
    case 20: cout<<"Otpechai XX"<< endl;break;
    default : cout<<"Nqma chislo!!";break;
  }
  
 2. Emili Cekova каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   int a;
   cout<< " Vuvedi chislo a , koeto da otgovarq na intervala ot 1 do 20 " <<endl ;
   cin>>a;
    switch (a) {
    case 1: cout<< " I" <<endl; break;
    case 2: cout<< " II " <<endl;break;
    case 3: cout<< " III " <<endl;break;
    case 4: cout<< " IV " <<endl;break;
    case 5: cout<< " V " <<endl;break;
    case 6: cout<< " VI " <<endl;break;
    case 7: cout<< " VII " <<endl;break;
    case 8: cout<< " VIII " <<endl;break;
    case 9: cout<< " IX " <<endl;break;
    case 10: cout<< " X " <<endl;break;
    case 11: cout<< " XI " <<endl;break;
    case 12: cout<< " XII " <<endl;break;
    case 13: cout<< " XIII " <<endl;break;
    case 14: cout<< " XIV " <<endl;break;
    case 15: cout<< " XV " <<endl;break;
    case 16: cout<< " XVI " <<endl;break;
    case 17: cout<< " XVII " <<endl;break;
    case 18: cout<< " XVIII " <<endl;break;
    case 19: cout<< " XIX " <<endl;break;
    case 20: cout<< " XX " <<endl;break;
    default: cout<< "Nevaliden izbor! " <<endl;break;
   }
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. Iceman каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  
   { int chislo;
    cout<<"Vavedete chislo ot 1 do 20"<<endl;
    cin>>chislo;
    switch (chislo){
    case 1:cout<<"I\n";break;
    case 2:cout<<"II\n";break;
    case 3:cout<<"III\n";break; 
    case 4:cout<<"IV\n";break;
    case 5:cout<<"V\n";break;
    case 6:cout<<"VI\n";break;
    case 7:cout<<"VII\n";break;
    case 8:cout<<"VIII\n";break;
    case 9:cout<<"IX\n";break;
    case 10:cout<<"X\n";break;
    case 11:cout<<"XI\n";break;
    case 12:cout<<"XII\n";break;
    case 13:cout<<"XIII\n";break;
    case 14:cout<<"XIV\n";break;
    case 15:cout<<"XV\n";break;
    case 16:cout<<"XVI\n";break;
    case 17:cout<<"XVII\n";break;
    case 18:cout<<"XVIII\n";break;
    case 19:cout<<"XIX\n";break;
    case 20:cout<<"XX\n";break;
    default:cout<<" Nqma takova chislo v tozi interval\n";
  }
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
   
 4. SvetoslavaPamela каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int chislo;
    cout<<"Vuvedete chislo (ot 1 do 20): ";
    cin>>chislo;
    switch (chislo) 
    {
      case 1: cout<<" Chisloto e I ";break;
      case 2: cout<<" Chisloto e II ";break;
      case 3: cout<<" Chisloto e III ";break;
      case 4: cout<<" Chisloto e IV ";break;
      case 5: cout<<" Chisloto e V ";break;
      case 6: cout<<" Chisloto e VI ";break;
      case 7: cout<<" Chisloto e VII ";break;
      case 8: cout<<" Chisloto e VIII ";break;
      case 9: cout<<" Chisloto e IX ";break;
      case 10: cout<<" Chisloto e X ";break;
      case 11: cout<<" Chisloto e XI ";break;
      case 12: cout<<" Chisloto e XII ";break;
      case 13: cout<<" Chisloto e XIII ";break;
      case 14: cout<<" Chisloto e XIV ";break;
      case 15: cout<<" Chisloto e XV ";break;
      case 16: cout<<" Chisloto e XVI ";break;
      case 17: cout<<" Chisloto e XVII ";break;
      case 18: cout<<" Chisloto e XVIII ";break;
      case 19: cout<<" Chisloto e XIX ";break;
      case 20: cout<<" Chisloto e XX ";break;
    default:cout<<" Nevalidno chislo!\n";
    }
      
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 5. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a;
    cout<<"vuvedi 4islotoot 1 do 20 ";
    cin>>a;
    if ((a>=1)&&(a<=20)) {
    if (a<11)
     switch (a){
        case 1:cout<<"I"<<endl;break;
        case 2:cout<<"II"<<endl;break;
        case 3:cout<<"III"<<endl;break;
        case 4:cout<<"IV"<<endl;break;
        case 5:cout<<"V"<<endl;break;
        case 6:cout<<"VI"<<endl;break;
        case 7:cout<<"VII"<<endl;break;
        case 8:cout<<"VIII"<<endl;break;
        case 9:cout<<"IX"<<endl;break;
        case 10:cout<<"X"<<endl;break;
        }
    if ((a>10)&&(a<21))
     cout<<"X";
     switch (a){
        case 11:cout<<"I"<<endl;break;
        case 12:cout<<"II"<<endl;break;
        case 13:cout<<"III"<<endl;break;
        case 14:cout<<"IV"<<endl;break;
        case 15:cout<<"V"<<endl;break;
        case 16:cout<<"VI"<<endl;break;
        case 17:cout<<"VII"<<endl;break;
        case 18:cout<<"VIII"<<endl;break;
        case 19:cout<<"IX"<<endl;break;
        case 20:cout<<"X"<<endl;break;
        } 
  }
  else cout<<"Ne e v intervala ili ne e 4islo"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  
  }
  
  • Данаил каза:

   Вярно! Но забележи – имаш два почти еднакви блока код. Следователно кода на програмата може още да се оптимизира. Например ако числото е над 10 и след отпечатване на Х извадиш 10 от него, ще може да ползваш първия switch и на двете места.

   • marant каза:
    #include <cstdlib>
    #include <iostream>
     
    using namespace std;
     
    int main(int argc, char *argv[])
    {
      int a;
      cout<<"vuvedi 4islotoot 1 do 20 ";
      cin>>a;
      if ((a>=1)&&(a<=20)) {
      if (a<10)
       switch (a){
          case 1:cout<<"I"<<endl;break;
          case 2:cout<<"II"<<endl;break;
          case 3:cout<<"III"<<endl;break;
          case 4:cout<<"IV"<<endl;break;
          case 5:cout<<"V"<<endl;break;
          case 6:cout<<"VI"<<endl;break;
          case 7:cout<<"VII"<<endl;break;
          case 8:cout<<"VIII"<<endl;break;
          case 9:cout<<"IX"<<endl;break;
          }
      if ((a>=10)&&(a<21))
       cout<<"X";
       switch (a){
          case 10:cout<<""<<endl;break;
          case 11:cout<<"I"<<endl;break;
          case 12:cout<<"II"<<endl;break;
          case 13:cout<<"III"<<endl;break;
          case 14:cout<<"IV"<<endl;break;
          case 15:cout<<"V"<<endl;break;
          case 16:cout<<"VI"<<endl;break;
          case 17:cout<<"VII"<<endl;break;
          case 18:cout<<"VIII"<<endl;break;
          case 19:cout<<"IX"<<endl;break;
          case 20:cout<<"X"<<endl;break;
          }
    }
    else cout<<"Ne e v intervala ili ne e 4islo"<<endl;
      system("PAUSE");
      return EXIT_SUCCESS;
     
    }
    
    • marant каза:
     #include <cstdlib>
     #include <iostream>
      
     using namespace std;
      
     int main(int argc, char *argv[])
     {
       int a;
       cout<<"vuvedi 4islotoot 1 do 20: ";
       cin>>a;
       if (a>10) {
         cout<<"X";
         a=a-10;
            }
        switch (a){
           case 1:cout<<"I"<<endl;break;
           case 2:cout<<"II"<<endl;break;
           case 3:cout<<"III"<<endl;break;
           case 4:cout<<"IV"<<endl;break;
           case 5:cout<<"V"<<endl;break;
           case 6:cout<<"VI"<<endl;break;
           case 7:cout<<"VII"<<endl;break;
           case 8:cout<<"VIII"<<endl;break;
           case 9:cout<<"IX"<<endl;break;
           case 10:cout<<"X"<<endl;break;
           }
     
     
       system("PAUSE");
       return EXIT_SUCCESS;
      
     }
      
 6. Gadget каза:
   
  int a;
    cout<<"Vavedi chislo (1-20):"<<endl;
    cin>>a;
  
  if((a>10)&&(a<=20))
    cout<<"X";
    if(((a>0)&&(a<=10))||((a>10)&&(a<=20))) 
    switch(a){
      case 1:
      case 11:cout<<"I"<<endl;break;
      case 2:
      case 12:cout<<"II"<<endl;break;
      case 3:
      case 13:cout<<"III"<<endl;break;
      case 4:
      case 14:cout<<"IV"<<endl;break;
      case 5:
      case 15:cout<<"V"<<endl;break;
      case 6:
      case 16:cout<<"VI"<<endl;break;
      case 7:
      case 17:cout<<"VII"<<endl;break;
      case 8:
      case 18:cout<<"VIII"<<endl;break;
      case 9:
      case 19:cout<<"IX"<<endl;break;
      case 10:
      case 20:cout<<"X"<<endl;break;
      default:cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
    }
    else
    cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
  
 7. Gadget каза:
   
  int
    a1,a;
    cout<<"Vavedi chislo (1-20):"<<endl;
    cin>>a1;  
    if(((a1>10)&&(a1<=20))||((a1>0)&&(a1<=10))){
    //Proverka dali chisloto e v intervala (11;20)                      
    if((a1>10)&&(a1<=20))                      
    cout<<"X";
    a=fabs(a1-10);
    //Proverka dali chisloto e v intervala (1;10)
    if((a1>0)&&(a1<=10))
    a=fabs(fabs(a1-10)-10);
    }
    switch(a){
      case 1:cout<<"I"<<endl;break;
      case 2:cout<<"II"<<endl;break;
      case 3:cout<<"III"<<endl;break;
      case 4:cout<<"IV"<<endl;break;
      case 5:cout<<"V"<<endl;break;
      case 6:cout<<"VI"<<endl;break;
      case 7:cout<<"VII"<<endl;break;
      case 8:cout<<"VIII"<<endl;break;
      case 9:cout<<"IX"<<endl;break;
      case 10:cout<<"X"<<endl;break;
      default:cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
      }
   
 8. Gadget каза:
  int
    a1,a;
    cout<<"Vavedi chislo (1-20):"<<endl;
    cin>>a1;
    //Proverka dali chisloto e v intervala (11;20)                      
    if((a1>10)&&(a1<=20))                      
    cout<<"X";
    a=fabs(a1-10);
    //Proverka dali chisloto e v intervala (1;10)
    if((a1>0)&&(a1<=10))
    a=a1;
    switch(a){
      case 1:cout<<"I"<<endl;break;
      case 2:cout<<"II"<<endl;break;
      case 3:cout<<"III"<<endl;break;
      case 4:cout<<"IV"<<endl;break;
      case 5:cout<<"V"<<endl;break;
      case 6:cout<<"VI"<<endl;break;
      case 7:cout<<"VII"<<endl;break;
      case 8:cout<<"VIII"<<endl;break;
      case 9:cout<<"IX"<<endl;break;
      case 10:cout<<"X"<<endl;break;
      default:cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
      }
      Още по–кратка форма на задачата.
  
 9. Gadget каза:
   
  int a,a1,a0,a10,a100;
    cout<<"Vavedi chislo (1-1000):"<<endl;
    cin>>a1;
    //Razdelqme chisloto na razlichni cifri
    a100=a1/100;
    a10=(a1/10)%10;
    a0=a1%10;
    
    if(a1>=100)
    switch(a100){
           //Prevrushtame cifrata na stoticite v rimska broina sistema
           case 1:cout<<"C";break;
           case 2:cout<<"CC";break;
           case 3:cout<<"CCC";break;
           case 4:cout<<"CD";break;
           case 5:cout<<"D";break;
           case 6:cout<<"DC";break;
           case 7:cout<<"DCC";break;
           case 8:cout<<"DCCC";break;
           case 9:cout<<"CM";break;
           case 10:cout<<"M";break;
           default:cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
           }    
    switch(a10){
          //Prevrushtame cifrata na deseticite v rimska broina sistema
      case 0:cout<<"";break;
      case 1:cout<<"X";break;
      case 2:cout<<"XX";break;
      case 3:cout<<"XXX";break;
      case 4:cout<<"XL";break;
      case 5:cout<<"L";break;
      case 6:cout<<"LX";break;
      case 7:cout<<"LXX";break;
      case 8:cout<<"LXXX";break;
      case 9:cout<<"XC";break;
      default:cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
      }
      
      switch(a0){
            //Prevrushtame cifrata na edinicite v rimska broina sistema
            case 1:cout<<"I"<<endl;break;
            case 2:cout<<"II"<<endl;break;
            case 3:cout<<"III"<<endl;break;
            case 4:cout<<"IV"<<endl;break;
            case 5:cout<<"V"<<endl;break;
            case 6:cout<<"VI"<<endl;break;
            case 7:cout<<"VII"<<endl;break;
            case 8:cout<<"VIII"<<endl;break;
            case 9:cout<<"IX"<<endl;break;
            case 0:cout<<""<<endl;break;
            default:cout<<"Nevalidno chislo!"<<endl;
            }
   

  Reshenie do 1000

Вашият коментар