Утре коя дата ще е

При въвеждане на дата да изведе кой е следващия ден (коя дата)

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Утре коя дата ще е

 1. SvetoslavaPamela каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int den,mesec,godina,posleden_den;
    cout<<"Vuvedete den,mesec,godina: ";
    cin>>den>>mesec>>godina;
    switch (mesec) {
      
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10: 
    case 12: posleden_den=31; break;
    case 2: posleden_den=28; break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11: posleden_den=30; break; 
  }
    if (den==posleden_den)
      if (mesec==12) {
        godina=godina+1;
        mesec=1;
        den=1;
      }
      else {
      mesec=mesec+1;
      den=1;
    }
    else
    den=den+1;
    
    cout<<"Denqt e: "<<den<<endl;
    cout<<"Mesecut e: "<<mesec<<endl;
    cout<<"Godinata e: "<<godina<<endl;
      
      
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. maleboldjia каза:

  а задължително ли е да бъде със „case“ ?

 3. Gadget каза:
  
  int d,m,m1,g;
    cout<<"Vavedete datata (Den,Mesec i Godina v tzifri):"<<endl;
    cin>>d>>m>>g;
    cout<<"Utreshnata data e: ";
    d=d+1;
                           
       if(((d>0)&&(d<33))&&((m>0)&&(m<=12))){
         switch(m){
         //Preglejdame masecite po broi dni
           case 2:if((d>0)&&(d<=30)){
                if(((g%4==0)&&(d==30))||(d==29)){
                  if(d==30){
                   cout<<"Purvi Mart ";
                   }
                   else
                  if((d==29)&&(g%4!=0)){
                     cout<<"Purvi Mart ";}
                    else
                     cout<<"Dvadeset i deveti Fevruari";
                }
             }
              else
              cout<<"Nevalidna data!"<<endl;break;
           case 1:
           case 3:
           case 5:
           case 7:
           case 8:
           case 10:
           case 12:if(d==32)
             m=m+1;break;  
           case 4:
           case 6:
           case 9:
           case 11:if(d<=31){
              if(d<31){
              m=m;}
              else{
                m=m+1;
                 cout<<"Purvi ";}
             }
             else
             cout<<"!!! Nevaliden den ot meseca !!!";break;
           default:cout<<"Ne sushtestvuva takuv mesetz!"<<endl;
           } 
                              
     switch(d){
     //Naimenovame denqt  
       case 1:cout<<"Purvi ";break; 
       case 2:cout<<"Vtori ";break;
       case 3:cout<<"Treti ";break;
       case 4:cout<<"Chetvurti ";break;
       case 5:cout<<"Peti ";break;
       case 6:cout<<"Shesti ";break;
       case 7:cout<<"Sedmi ";break;
       case 8:cout<<"Osmi ";break;
       case 9:cout<<"Deveti ";break;
       case 11:cout<<"Edinadeseti ";break;
       case 12:cout<<"Dvanadeseti ";break;
       case 13:cout<<"Trinadeseti ";break;
       case 14:cout<<"Chetirinadeseti ";break;
       case 15:cout<<"Petnadeseti ";break;
       case 16:cout<<"Shestnadeseti ";break;
       case 17:cout<<"Sedemnadeseti ";break;
       case 18:cout<<"Osemnadeseti ";break;
       case 19:cout<<"Devetnadeseti ";break;
       case 20:cout<<"Dvadeseti ";break;
       case 21:cout<<"Dvadeset i purvi ";break;
       case 22:cout<<"Dvadeset i vtori ";break;
       case 23:cout<<"Dvadeset i treti ";break;
       case 24:cout<<"Dvadeset i chetvurti ";break;
       case 25:cout<<"Dvadeset i peti ";break;
       case 26:cout<<"Dvadeset i shesti ";break;
       case 27:cout<<"Dvadeset i sedmi ";break;
       case 28:cout<<"Dvadeset i osmi ";break;
       case 29:if(m==2){
            cout<<" ";}
           else
            cout<<"Dvadeset i deveti ";break;
       case 30:if(m==2){
            cout<<" ";}
           else
            cout<<"Trideseti ";break;
       case 31:if(((m==5)||(m==7)||(m==10)||(m==12))&&(d==31)){
            cout<<" ";break;}
          else
            cout<<"Trideset i purvi ";break;
       case 32:cout<<"Purvi ";break;
       default:cout<<"Nevalidna data"<<endl;
       }
       
      
         switch(m){
         //Naimenovame mesecite
           case 1:cout<<"Qnuari ";break;
           case 2:if((d>28)&&(d<=30)){
                cout<<" ";}
                else
                cout<<"Fevruari ";break;
           case 3:cout<<"Mart ";break;
           case 4:cout<<"April ";break;
           case 5:cout<<"Mai ";break;
           case 6:cout<<"Iuni ";break;
           case 7:cout<<"Iuli ";break;
           case 8:cout<<"Avgust ";break;
           case 9:cout<<"Septemvri ";break;
           case 10:cout<<"Oktomvri ";break;
           case 11:cout<<"Noemvri ";break;
           case 12:cout<<"Dekemvri ";break;
           case 13:cout<<"Qnuari ";break;
           default:cout<<"Nevaliden mesec "<<endl;
           }
           //Otpechatvame godinata
           if((d==32)&&(m==13))
           cout<<g+1<<" Godina! "<<endl;
           else
           cout<<g<<" Godina! "<<endl;
      } 
      else
      cout<<"Nevalidna data!"<<endl; 

  Reshenie na zadachata s dumi!

Вашият коментар