Средно аритметично на цифри

Да се въведе четирицифрено число и да се пресметне средното аритметично от  цифрите на числото, които са кратни на две.

По желание: да се потърси решение без използване на условна команда.

Публикувано в 11а, 11в с етикети , , . Постоянна връзка.

10 Responses to Средно аритметично на цифри

 1. kr1stiqn1995 каза:
  int a,b,c,d,chislo;
    cout<<"Vavedi 4cifreno ch-lo: "<<endl;
    cin>>chislo;
    if((chislo<=1000)||(chislo>=10000)){
    cout<<"Nevalidno ch-lo"<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  
  }
    a=chislo/1000;
    b=chislo/100%10;
    c=chislo/10%10;
    d=chislo%10;
    chislo=(a+b+c+d)/4;
    cout<<" Sr. aritmet. e: "<<chislo<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  
 2. Prizraka каза:

  int a,b,c,d,chislo;
  cout<<"Vavedi 4cifreno ch-lo: "<>chislo;
  if((chislo=10000)){
  cout<<"Nevalidno ch-lo"<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;

  }
  a=chislo/1000;
  b=chislo/100%10;
  c=chislo/10%10;
  d=chislo%10;
  chislo=(a+b+c+d)/4;
  cout<<" Sr. aritmet. e: "<<chislo<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;

 3. SvetoslavaPamela каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int a,b,c,d,chislo;
    cout << "Vuvedete chetiricifreno chislo: "<<endl;
    cin>>chislo;
    if ((chislo<=1000) || (chislo>=10000)) 
    {
    cout <<"Nevalidno chislo!"<<endl;
    }
    a=chislo/1000;
    b=chislo/100%10;
    c=chislo/10%10;
    d=chislo%10;
    chislo=(a+b+c+d)/4;
    cout <<"Sredno aritmetichno e: "<<chislo<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 4. Gadget каза:
   
  int x,x1,x2,x3,x4,otg;
    cout<<"Vavedete chetiritzifreno chislo:"<<endl;
    cin>>x;
    //Razdelqme chisloto na tzifri
    x4=x/1000;
    x3=(x/100)%10;
    x2=(x/10)%10;
    x1=x%10;
    //Otdelqme chetnite cifri ot chisloto i otkrivame sbora
    otg=(bool(x4%2==0)*x4)+(bool(x3%2==0)*x3)+(bool(x2%2==0)*x2)+(bool(x1%2==0)*x1);
    cout<<"Sredno aritmetichnoto na chetnite cifri na chisloto e: "<<(double)otg/4<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return 0;
  

  Първи начин

 5. Gadget каза:
   
  int x,x1,x2,x3,x4;
    double otg;
    cout<<"Vavedete chetiritzifreno chislo:"<<endl;
    cin>>x;
    //Razdelqme chisloto na tzifri
    x4=x/1000;
    x3=(x/100)%10;
    x2=(x/10)%10;
    x1=x%10;
    //Otdelqme chetnite cifri ot chisloto i otkrivame sbora im
    otg=(bool(x4%2==0)*x4)+(bool(x3%2==0)*x3)+(bool(x2%2==0)*x2)+(bool(x1%2==0)*x1);
    cout<<"Sredno aritmetichnoto na chetnite cifri na chisloto e: "<<otg/4<<endl;
    
    system("PAUSE");
    return 0;
  

  Втори начин (Още в началото задаваме променливана ‘otg’ да е от реален тип числа)

 6. krisizdravi95 каза:
   int a,b,c,d,sbor,p,broi;
  cout&lt;&lt;&quot;vuvedete chetiri chisla: &quot;;
  cin&gt;&gt;a&gt;&gt;b&gt;&gt;c&gt;&gt;d;
  sbor=0;
  if(a&gt;0) sbor+=a;
  if(b&gt;0) sbor+=b;
  if(c&gt;0) sbor+=c;
  if(d&gt;0) sbor+=d;
  cout&lt;&lt;sbor&lt;&lt;endl;
  
  p=1;
  if(a&gt;0) p*=a;
  if(b&gt;0) p*=b;
  if(c&gt;0) p*=c;
  if(d&gt;0) p*=d;
  cout&lt;&lt;p&lt;&lt;endl;
  
  broi=0;
  if(a%2==0) broi=++broi;
  if(b%2==0) broi=++broi;
  if(c%2==0) broi=++broi;
  if(d%2==0) broi=++broi;
  
  cout&lt;&lt;broi&lt;&lt;endl;
  
  
  • Данаил каза:

   Ха, интересно решение – да броиш четните числа чрез сумиране на остатъците и да намираш сумата им пак чрез тях :-) Слагай коментари, за да може да се разбере по-лесно – решението съвсем не е очевидно…

   • dreanor каза:
    #include <cstdlib>
    #include <iostream>
     
    using namespace std;
     
    int main(int argc, char *argv[])
    {
      int x,a,b,c,d,ch,suma;
      cout<<"Vavedete chetiricifreno chislo: \n";
      cin>>x;
      if ((x>=1000)&&(x<=9999))
      {
        a=x/1000;
        b=(x/100)%10;
        c=(x/10)%10;
        d=x%10;
         
        suma=a+b+c+d; //suma na cifrite ot chisloto
         
        ch=a%2+b%2+c%2+d%2; //otkriwane broq na nechetnite chisla (ostatuka pri delenie na dwe e 1 t.e. sumata e ostatucite e broq na nechenite)
        
        cout<<"sredno aritmetichno na chetnite e: "<<(suma-(a*(a%2)+b*(b%2)+c*(c%2)+d*(d%2)))/(4-ch)<<endl;
      }// tuk se izpolzwa sumata na wsichki cifri is sumata na nechetnite za da se nameri sumata na chetnite (spestqwa se prowerka za chetni) a ot broq na wsichki chisla se izwajda broq na nechetnite
      else cout<<"newalidno chislo\n";
      system("PAUSE");
      return 0;
    }
    

    Поправих се :)

Вашият коментар