Валидно реално число

Напишете програма, която позволява да се въведе низ и отпечатва дали той е валидно реално число (валидното реално число може евентуално да започва със знак и после съдържа една или повече цифри, евентуално десетична точка и после евентуално още някакви цифри за дробната част).

По желание: Да се допълни програмата, така че да преобразува низа в число и да го отпечатва.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар