Кой е скочил по-далече?

Двама ученика се състезавали на дълъг скок. Да се напише програма, която позволява въведат в променлива от тип запис имената на учениците и постижението им и да се отпечата кой е скочил по-надалече.

По желание: да се реши задачата, ако всеки от учениците е имал по три опита.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

6 Responses to Кой е скочил по-далече?

 1. kaloyan каза:
  TYPE
   uchenik1=record
    ime1:string[20];
    skok1:array[1..3] of real;
   end;
   uchenik2=record
    ime2:string[20];
    skok2:array[1..3] of real;
   end;
  VAR
   n1:uchenik1;
   n2:uchenik2;
   a1:real;
   a2:real;
   i:integer;
  BEGIN
  //Въвеждаме данните за първия ученик
   write('Ime: '); readln(n1.ime1);
    for i:=1 to 3 do begin
     write('Skok: '); readln(n1.skok1[i]);
    end;
  writeln;
  //Въвеждаме данните за втория ученик
   write('Ime: '); readln(n2.ime2);
    for i:=1 to 3 do begin
     write('Skok: '); readln(n2.skok2[i]);
    end;
  //Проверяваме кой е скочил по-далече
   //Проверяваме рекорда на първия ученик
    if n1.skok1[1]>n1.skok1[2] then a1:=n1.skok1[1] else a1:=n1.skok1[2];
    if n1.skok1[3]>n1.skok1[2] then a1:=n1.skok1[3];
   //Проверяваме рекорда на втория ученик
    if n2.skok2[1]>n2.skok2[2] then a2:=n2.skok2[1] else a2:=n2.skok2[2];
    if n2.skok2[3]>n2.skok2[2] then a2:=n2.skok2[3];
   //Сравняваме рекордите на двамата ученика
    if a1>a2 then writeln(n1.ime1,' e skochil s ',a1-a2:0:2,'m po-daleche ot ',n2.ime2)
     else
    if a2>a1 then writeln(n2.ime2,' e skochil s ',a2-a1:0:2,'m po-daleche ot ',n1.ime1)
     else
    if a1=a2 then writeln('I ',n1.ime1,' i ',n2.ime2,' sa skochili ednakvo daleche');
  
  readln;
  END.
 2. sup3rEva каза:
  TYPE
   uchenik=record
    ime:string[10];
    postijenie:real;
   end;
  VAR
   x,y:uchenik;
  BEGIN
  //Пъви ученик
   write('Ime: ');
    readln(x.ime);
   write('Postijenie: ');
    readln(x.postijenie);
  writeln;
  //Втори ученик
   write('Ime: ');
    readln(y.ime);
   write('Postijenie: ');
    readln(y.postijenie);
  writeln;
  //Сравняваме
   if x.postijenie>y.postijenie then writeln(x.ime,' e skochil/a po-daleche')
    else
   if y.postijenie>x.postijenie then writeln(y.ime,' e skochil/a po-daleche')
    else
   writeln('Dvamata uchenika sa skochili na ravno razstoqnie');
  
  readln;
  END.
 3. kaloyan каза:
  TYPE
   uchenik=record
    ime:string[20];
    skok:array[1..3] of real;
   end;
  VAR
   n1,n2:uchenik;
   a1,a2:real;
   i:integer;
  BEGIN
  //Въвеждаме данните за първия ученик
   write('Ime: '); readln(n1.ime);
    for i:=1 to 3 do begin
     write('Skok: '); readln(n1.skok[i]);
    end;
  writeln;
  //Въвеждаме данните за втория ученик
   write('Ime: '); readln(n2.ime);
    for i:=1 to 3 do begin
     write('Skok: '); readln(n2.skok[i]);
    end;
  //Проверяваме кой е скочил по-далече
   //Проверяваме рекорда на първия ученик
    if n1.skok[1]>n1.skok[2] then a1:=n1.skok[1] else a1:=n1.skok[2];
    if n1.skok[3]>n1.skok[2] then a1:=n1.skok[3];
   //Проверяваме рекорда на втория ученик
    if n2.skok[1]>n2.skok[2] then a2:=n2.skok[1] else a2:=n2.skok[2];
    if n2.skok[3]>n2.skok[2] then a2:=n2.skok[3];
   //Сравняваме рекордите на двамата ученика
    if a1>a2 then writeln(n1.ime,' e skochil s ',a1-a2:0:2,'m po-daleche ot ',n2.ime)
     else
    if a2>a1 then writeln(n2.ime,' e skochil s ',a2-a1:0:2,'m po-daleche ot ',n1.ime)
     else
    if a1=a2 then writeln('I ',n1.ime,' i ',n2.ime,' sa skochili ednakvo daleche');
  
  readln;
  END.

Вашият коментар