В един и същи квадрант

Да се напише програма, която позволява да се въведат (чрез записи) координатите на 2 точки от равнината и после проверява и отпечатва дали те се намират в един и същи квадрант.

Публикувано в 10в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to В един и същи квадрант

 1. kaloyan каза:
  type
   Tochka=record
    x: integer;
    y: integer;
   end;
  VAR
    R,P:Tochka;
    kvadrant:array[1..2]of integer;
  begin
  Writeln('Vavedete koordinatite na tochkite');
  //Въвеждаме координатите на точка R
   with R do begin
    writeln('x:');
     readln(x);
    writeln('y:');
     readln(y);
   end;
  //Въвеждаме координатите на точка P
   with P do begin
    writeln('x:');
     readln(x);
    writeln('y:');
     readln(y);
   end;
  
  with R do
  //Проверяваме за първи квадрант
  if ((x>0) and (y>0)) then kvadrant[1]:=1
  else
  //Проверяваме за втори квадрант
  if ((x<0) and (y>0)) then kvadrant[1]:=2
  else
  //Проверяваме за трети квадрант
  if ((x<0) and (y<0)) then kvadrant[1]:=3
  else
  //Проверяваме за четвърти квадрант
  if ((x>0) and (y<0)) then kvadrant[1]:=4
  else
  if ((x=0) and (y=0)) then kvadrant[1]:=0;
  
  with P do
  //Проверяваме за първи квадрант
  if ((x>0) and (y>0)) then kvadrant[2]:=1
  else
  //Проверяваме за втори квадрант
  if ((x<0) and (y>0)) then kvadrant[2]:=2
  else
  //Проверяваме за трети квадрант
  if ((x<0) and (y<0)) then kvadrant[2]:=3
  else
  //Проверяваме за четвърти квадрант
  if ((x>0) and (y<0)) then kvadrant[2]:=4
  else
  if ((x=0) and (y=0)) then kvadrant[2]:=0;
  
  if kvadrant[1]=kvadrant[2] then writeln('Tochkite sa v edin i sasht kvadrant')
  else
  writeln('Tochkite na sa v edin i sashti kvadrant');
  readln;
  end.
  • Данаил каза:

   Интересно решение, браво! :-) По принцип за тези две стойности може да ползвате и обикновени променливи, а не масив.

   А ако искате да опростите кода, можеше в записа Tochka да сложите и променливата Kvadrant да използвате за точките масив от записи вместо обикновени променливи. Така после ще може с цикъл да извършите всичко: и въвеждането на данните и проверката в кой квадрант са. На практика кода е един и същ, само че в единия случай се отнася за едната точка, а в другия случай – за другата.

Вашият коментар