Произведение на числа до въвеждане на 0

Да се напише програма, която позволява въвеждане на числа и отпечатва произведението им. За край да служи въвеждане на 0.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

9 Responses to Произведение на числа до въвеждане на 0

 1. Gadget каза:
   
  int x,pr=1;
    do{
      cout<<"Vuvedete chislo: ";
      cin>>x;
      //Izkluchvame nulata
      if(x!=0)
       pr*=x;
    }
    while(x!=0);
    cout<<"Proizvedenieto na vuvedenite chisla e: "<<pr<<"\n\n";
  
 2. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int x,y;
    cout<<"Vuvedi 4islata: " ; 
    y=1;
    do{
      cin>>x;
      if(x!=0)
           y=x*y;
      else cout<<""<<endl;
      } while(x!=0);
      cout<<"Proizvedenieto na chislata e :"<<y<<endl;
           
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 3. kr1stiqn1995 каза:
  {
    int x,proizv;
    proizv=1;
    do
    {
    cin>>x;
    if (x!=0) 
    proizv*=x;
    }
    while(x!=0);
    cout<<proizv<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 4. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  	int x,p=1;
  do {
  	cout<<"Vavedi chislo: ";
  	cin>>x;
  	if (x!=0) //Изключваме нулата, за да не участва в умножението
  	  p=p*x;
  }
  while (x!=0);
  cout<<"Proizvedenieto na chislata e: "<<p<<endl;
  
  
    system("pause");
  	return 0;
  }
  
 5. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    double chislo,proizvedenie=1;
    cout<<"Wuwedete chisla ( 0 za prekratqwane ) ";
    cin>>chislo;
    while (chislo!=0)
     {
       proizvedenie*=chislo;
       cin>>chislo;
     }
     cout<<"Proizwedenieto na chislata e "<<proizvedenie<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар