Извеждане на масив

Имаме масив от 6 елемента, цели числа. Да се напише програма, която позволява да се въведат стойности на елементите и после отпечатва стойностите на:

 1. всички елементи на един ред, разделени с интервал
 2. всички елементи, всеки елемент на отделен ред
 3. всички елементи на един ред, разделени с интервали, в ред обратен на въвеждането
 4. през един елемент – тоест само първи, трети и пети
 5. само елементите, които са четни числа
 6. всички елементи на един ред, всеки елемент ограден с кавички и разделени един от друг с запетаи
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

9 Responses to Извеждане на масив

 1. Gadget каза:
  //Poduslovie 1
    int arr[6] ;
    //Vuvejdane na stoinostite na elementite v masiva
    for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
      cout << "Vavedete chislo: " ;
      cin >> arr[i] ;
    }
    //Izvejdaneto na vuvedenite elementi
    for (int j=0 ; j<6 ; j++) 
      cout << arr[j] << " " ;
       
    cout << endl;
  
 2. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 2
    int arr[6] ;
    //Vuvejdane na stoinostite na elementite v masiva
    for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
      cout << "Vavedete chislo: " ;
      cin >> arr[i] ;
    }
    //Izvejdaneto na vuvedenite elementi
    for (int j=0 ; j<6 ; j++) 
      cout << arr[j] << endl ;
       
    cout<< endl ;
  
 3. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 3
    int arr[6] ;
    //Vuvejdane na stoinostite na elementite v masiva
    for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
      cout << "Vavedete chislo: " ;
      cin >> arr[i] ;
    }
    //Izvejdaneto na vuvedenite elementi
    for (int j=5 ; j>=0 ; j--) 
      cout << arr[j] << " " ;
       
    cout << endl ;
  
 4. Gadget каза:
  //Poduslovie 4
    int arr[6] ;
    //Vuvejdane na stoinostite na elementite v masiva
    for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
      cout << "Vavedete chislo: " ;
      cin >> arr[i] ;
    }
    //Izvejdaneto na vuvedenite elementi
    for (int j=0 ; j<6 ; j+=2) 
      cout << arr[j] << " " ;
       
    cout<< endl ;
  
 5. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 5
    int arr[6] ;
    //Vuvejdane na stoinostite na elementite v masiva
    for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
      cout << "Vavedete chislo: " ;
      cin >> arr[i] ;
    }
    //Izvejdaneto na vuvedenite elementi
    for (int j=0 ; j<6 ; j++){
      
      if ( arr[j]%2==0)  
       cout << arr[j] << " " ;
    }
       
    cout<< endl ;
  
 6. Gadget каза:
   
  //Poduslovie 6
    int arr[6] ;
    //Vuvejdane na stoinostite na elementite v masiva
    for (int i=0 ; i<6 ; i++) {
      cout << "Vavedete chislo: " ;
      cin >> arr[i] ;
    }
    //Izvejdaneto na vuvedenite elementi
    for (int j=0 ; j<6 ; j++) {  
       cout << "'" << arr[j] <<"'"<< ", " ;
    }
       
    cout<< endl ;
  
 7. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  	int a[6],i;
  for(i=0;i<6;i++){
    cout<<"a["<<i<<"] = ";
    cin>>a[i];
  }
  cout<<endl;
  cout<<endl;
    //Първа задача:
  for(int k=0;k<i;k++)
    cout<<a[k]<<" ";
    cout<<"\n\n\n";
    //Втора задача:
  for(int k=0;k<i;k++)
    cout<<a[k]<<endl;
    cout<<endl;
    //Трета задача:
  for(int k=i-1;k>=0;k--)
    cout<<a[k]<<" ";
    cout<<"\n\n\n";
    //Четвърта задача:
  for(int k=0;k<i;k+=2)
    cout<<a[k]<<" ";
    cout<<"\n\n\n";
    //Пета задача:
  for(int k=0;k<i;k++){
    if(a[k]%2==0)
  	 cout<<a[k]<<" ";
  }
    cout<<"\n\n\n";
    //Шеста задача:
  for(int k=0;k<i;k++)
    cout<<"'"<<a[k]<<"'"<<"; ";
    cout<<"\n\n\n";
  
  	system("pause");
  	return 0;
  }
  
  • Данаил каза:

   Супер, вярно! При цикли е прието променливата, която служи за итерации, да се обозначава с i (и с j,k и т.н. ако са повече вложени цикли). Не че и така не е правилно, но прави програмата с една идея по-трудна за четене от хора, които са свикнали с тези конвенции.

Вашият коментар