По-топлите дни от месеца

Да се напише програма, която позволява да се въведат  среднодневните температури за месец (или за част от него) и после извежда:

 • температурите по дни във вид на таблица
 • броят на дните с температура над средната
 • датите, за които температурата е над средната и колко точно е била
Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to По-топлите дни от месеца

 1. Gadget каза:
   
  double arr[31],sum=0,sr;
    int br=0,x;
    
    cout<<"Vavedete broi srednodnevni temperaturi: ";
    cin>>x;
    
    for(int i=0;i<x;i++){
      cout<<"Vavedete temperaturata ot "<<i+1<<" den: ";
      cin>>arr[i];
      sum+=arr[i];
    }
    cout<<endl;
    //Tablitza I-vi nachin
    cout<<" Den |";
    
    for(int i=0;i<x;i++){
      cout<<setw(5)<<i+1;
    }
    cout<<endl;
    for(int i=0;i<x*5+6;i++)
      cout<<"-";
      
      cout<<endl;
      
    cout<<" "<<" t"<<char(248)<<" |";
    
    for(int i=0;i<x;i++){
      cout<<setw(5)<<arr[i];
    }
    cout<<"\n\n";
    
    //Tablitza II-ri nachin
    
    cout<<" Den | "<<"t"<<char(248)<<endl;
    cout<<"---------------"<<endl;
    for(int i=0;i<x;i++){
      cout<<" "<<i+1<<"  | "<<arr[i]<<endl;;
    }
    
    cout<<"\n\n";
    
    
    sr=sum/x;
    
    for(int i=0;i<x;i++){
      if(arr[i]>sr)
       br++;
    }
     cout<<"Broqt na dnite nad sr. temperatura sa: "<<br<<"\n\n";
    
    for(int i=0;i<x;i++){
      if(arr[i]>sr)
      cout<<"Den "<<i+1<<" s "<<arr[i]<<" C"<<char(248)<<endl;
    }
  

Вашият коментар