Пресмятане на израз

Да се въведат две числа и операция между тях, да се пресметне и изведе израза.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Пресмятане на израз

 1. Nadq каза:
   double a,b;
     char znak;
    cout<<"vuvedete 2 chisla i znak"<<endl;
    cin>>a>>b>>znak;
     switch (znak)
     {
        case '+':cout<<a+b;break;
        case '-':cout<<a-b;break;
         case '*':cout<<a*b;break;
         case '/':if (b==0)
         cout<<"na 0 ne se deli";
         else cout<<a/b;break; 
       default:cout<<"ne sushtestvuva";break;
       } 
  
 2. Luccar каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {int a,b;
  char c;
  cout<<"Vuvedete dwe chisla a i b \n";
  cin>>a>>b;
  cout<<"Vuvedete znak \n";
  cin>>c;
  switch(c)
  {case '+':cout<<"Rezultata e:"<<a+b<<"\n";break;
  case '-':cout<<"Rezultata e:"<<a-b<<"\n";break;
  case '*':cout<<"Rezultata e:"<<a*b<<"\n";break;
  case '/': if (b==0) cout << " znamenatelq e 0 - nevalidna operaciq "; else  cout<<"Rezultata e:"<<a/b<<"\n";break;
  default:cout<<"Vuvedete znak \n";cin>>c;}
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар