Максимален елемент

Да се напише програма, която създава правоъгълна матрица с размер (n,m). Размерността и елементите на матрицата да се въвеждат. Да се намери максималният елемент за всеки ред, както и максималният елемент в матрицата.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Максимален елемент

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int x,y;
    cout<<"Razmeri na matricata(x, y): ";
    cin>>x>>y;
    int a[x][y];
    cout<<"Wuwedete "<<x*y<<" elementa: ";
    for (int i=0; i<x; i++)
      for (int j=0; j<y; j++)
        cin>>a[i][j];
        
    int max=a[0][0],max_r;
    for (int i=0; i<x; i++){
      max_r=a[i][0];
      for (int j=0; j<y; j++)
        if(max_r<a[i][j]) max_r=a[i][j];
      cout<<i+1<<". "<<max_r<<endl;
      if (max_r>max) max=max_r;
    }
    cout<<endl<<max<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
  

Вашият коментар