Трите имена на отделни редове

Да се напише програма, която позволява да се въведат трите имена на човек в един низ, на един ред и после ги отпечатва – всяко име на отделен ред.

Подсказка: Може да се обходи низа, буквите да се отпечатват, а вместо интервал да се отпечатва нов ред.

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Трите имена на отделни редове

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char str[50];
    cin.getline (str, 50);
    for (int i=0; str[i]!='\0'; i++)
    if (str[i]==' ') cout<<endl;
    else cout<<str[i];
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. krisizdravi95 каза:
  
    char imena[40];
  cin.getline(imena,40);
  int i=0;
  while(imena[i]!='\0')
  {
    cout<<imena[i];
    if(imena[i]==' ')
    cout<<endl;
    i++;
  }
  cout<<endl;
  
 3. marant каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    char ime[40];
    cin.getline(ime,30,'\0');
    int i=0;
    while (ime[i]!='\0'){
       if (ime[i]==' ')
         cout<<endl;
     else   cout<<ime[i];
       i++;
       }
       cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар