Аритметични операции за цели числа

Направете функции, които извършват аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и целочислено деление между две цели числа, подадени като параметри. При функцията за целочислено деление нека да се пресмята и остатъкът от делението. В главната програма с помощта на тези функции пресметнете изразите:

 1. 2 + 2 =
 2. 4 * 3 – 5 =
 3. 5 * 6 + 25 / 4 =
 4. остатъкът от 25 / 4 =
Публикувано в 10в, 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Аритметични операции за цели числа

 1. maleboldjia каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int suma(int a, int b){
      return a+b;
      }
  int proizv(int c, int d, int e){
    return c*d-e;
      }
  
  
  int main(int argc, char *argv[]){
    cout<<"1. 2+2="<<suma(2, 2)<<endl;
    cout<<endl;
    cout<<"2. 4*3-5="<<proizv(4,3,5)<<endl;
    cout<<endl;
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Emili Cekova каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Sum(int a, int b)
  {
   return a+b;
  }
  int izv(int a, int b)
  {
   return a-b;
  }
  int Pr(int a, int b)
  {
   return a*b;
  }
  double Chastno(double a, double b)
  {
   return a/b;
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
   cout<< " 2+2= " << Sum(2,2)<<endl;
   cout<< "4*3= " <<izv(Pr(4,3), 5)<<endl;
   cout<< " 25/4= " <<Chastno(25,4)<<end 
 3. kaloyan каза:
  function sabirane(a,b:integer):integer;
  begin
   result:=a+b;
  end;
  
  function izvajdane(a,b:integer):integer;
  begin
   result:=a-b;
  end;
  
  function umnojenie(a,b:real):real;
  begin
   result:=a*b;
  end;
  
  function delene(a,b:integer):integer;
  begin
   result:=a div b;
  end;
  
  BEGIN
   writeln(sabirane(2,2));
   writeln(izvajdane(4*3,5));
   writeln(umnojenie(5,6+25/4):0:2);
   writeln(delene(25,4));
  
  readln;
  END.
  • Данаил каза:

   Калояне, самите функции са верни, без тази за делението. Там в условието пише “ нека функцията да пресмята и остатъкът от делението“. Така че е нужен и още един изходящ параметър, чрез който да се върне остатъка от делението.

   Опитай се да пресметнеш изразите само чрез извикване на функциите, а не чрез аритметични операции. Например:

   writeln(izvajdane(umnojenie(4, 3),5));

Вашият коментар