Функции за числа

Напишете функции, които:

 1. отпечатват числата от 1 до N, разделени с указан като параметър символ
 2. намират сумата на числата от 1 до N

С тяхна помощ направете програма, отпечатваща следното:

1
1  2
1  2  3
1  2  3  4
1  2  3  4  5

1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Публикувано в 11а, 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Функции за числа

 1. dreanor каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void PrintRows(int n, char sbl)
  {
    for (int i=1; i<=n; i++)
    {
      cout<<1;
      for (int k=2; k<=i; k++)
        cout<<" "<<sbl<<" "<<k;
      cout<<endl;
    }
  }
  
  void PrintSumRows(int n)
  {
    int sum=1;
    for (int i=1; i<=n; i++)
    {
      cout<<1;
      for (int k=2; k<=i; k++)
      {
        sum+=k;
        cout<<" + "<<k;
      }
      cout<<" = "<<sum<<endl;
      sum=1;
    }
  }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    cout<<"Wuwedete broq redowe: ";
    int n;
    cin>>n;
    cout<<"Wuwedete simwol za razdelqne: ";
    char sbl;
    cin>>sbl;
    PrintRows(n, sbl);
    cout<<endl;
    PrintSumRows(n);
  
    system("PAUSE");
    return 0;
  }
  
  • Данаил каза:

   Калояне, вярно е и така, но аз бих накарал функцията PrintRows да ми отпечатва и събираемите – кода е същия, само разделящия символ е знака +. А после бих направил една функция, която връща сумата на числата до n. Така според мен ще е по-универсално. Виж и този мой коментар.

Вашият коментар