Върхове на правоъгълник *

Да се напише програма, която позволява да се въведат (чрез структури) координатите на 4 точки от равнината, които са поредни върхове на четириъгълник и после проверява и отпечатва дали те са върхове на правоъгълник, успореден на координатните оси.

По желание: *** Да се провери дали въобще са върхове на правоъгълник.

Публикувано в 12а, 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Върхове на правоъгълник *

 1. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    struct tochka 
    {
     double x, y;
    };
    tochka A,B,C,D;
    
    cin >>A.x>>A.y
      >>B.x>>B.y
      >>C.x>>C.y
      >>D.x>>D.y;
      
    if ((A.y==B.y)&&(D.y==C.y))
    {
      if ((A.x==D.x)&&(B.x==C.x))
      cout<<"Usporeden na ordinatata i e realen prawougulnik!\n";
    }
    else
    cout<<"Ne e usporeden!\n";      
    
      
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. dreanor каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  struct tochka 
    {
     double x, y;
    };
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    
    tochka A,B,C,D;
    
    cin >>A.x>>A.y
      >>B.x>>B.y
      >>C.x>>C.y
      >>D.x>>D.y;
      
    if ((A.y==B.y)&&(D.y==C.y))
    {
      if ((A.x==D.x)&&(B.x==C.x))
      cout<<"Usporeden na ordinatata i e realen prawougulnik!\n";
      else cout<<"Greshka!\n";
    }
    else
    cout<<"Ne e usporeden!\n";      
    
      
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар