Колко цифрено е числото

Напишете програма, която позволява да се въведе число и проверява дали то едноцифрено, двуцифрено или трицифрено.

Публикувано в 10a, 10б с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Колко цифрено е числото

 1. Mimi.Mishi каза:
  program project1;
  
  var
   chislo: Real;
   c1, c2, c3: Boolean;
  
  begin
   Write ('chislo=');
   ReadLn (chislo);
   c1:= chislo< 10;
   WriteLn ('chisloto e ednocifreno:', c1);
   c2:= (chislo>= 10) and (chislo< 100);
   WriteLn ('chisloto e dvucifreno:', c2);
   c3:= (chislo>= 100) and ( chislo< 1000);
   WriteLn ('chisloto e tricifreno:', c3);
   ReadLn;
  end.                
 2. Dimitrov каза:
   program Project1;
  var
  chislo: Real;
  c1, c2, c3, c4, c5, c6: Boolean;
  begin
   Write('vivedi 4islo ');
   ReadLn(chislo);
   c1:=chislo<10;
   c2:=(chislo>=10) and (chislo<100);
   c3:=(chislo>=100) and (chislo<1000);
   c4:=(chislo>=1000) and (chislo<10000);
   c5:=(chislo>=10000) and (chislo<100000);
   c6:=(chislo>=100000) and (chislo<1000000);
   WriteLn('chisloto e ednocifreno  ',c1);
   WriteLn('chisloto e dvuifrenoo   ',c2);
   WriteLn('chisloto e tricifreno   ',c3);
   WriteLn('chisloto e chetiricifreno ',c4);
   WriteLn('chisloto e petcifreno   ',c5);
   WriteLn('chisloto e shestcifreno  ',c6);
   ReadLn;
  end.  

Вашият коментар