Клас за работа с време

Да се създаде клас за работа с време (час и минути), съдържащ методи за:

 1. Въвеждане на времето от клавиатурата
 2. Извеждане на времето на екрана в различен формат (европейски, американски)
 3. Проверка дали е ден ( от 6 до 22 часа) или нощ (останалото време)
 4. Проверка дали времето съвпада с друго време
 5. Пресмятане колко минути остават до полунощ
 6. Проверка дали е валидно време
 7. * Увеличаване на времето с една минута
 8. * Преминаване към лятно или зимно часово време
 9. * Промяна на времето с указан брой часове и минути
 10. * ‘Изговаряне’ на времето по два начина ( например „2 часа и 40 минути“ или „3 часа без 20 минути“ или „15 минути до полунощ“)

Да се направи програма, демонстрираща тези методи.

Публикувано в 12а с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Клас за работа с време

 1. kr1stiqn1995 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  class Time
  {
   public:
      int chas;
      int minuti;
      int secundi;
      Time();
      Time(int ch, int m, int s);
    Time(const Time &ch);
    void Vhod();
    void Izwejdane(char format) const;
   
  };
  
  Time::Time()
  {
    chas=minuti=secundi=0;
  }
  
  Time::Time (const Time &ch)
  {
    chas=ch.chas;  
    minuti=ch.minuti;
    secundi=ch.secundi;
  }
  
  Time::Time (int ch, int m, int s)
  {
    chas=ch;
    minuti=m;
    secundi=s;
  }
  
  void Time ::Vhod()
  {
    cout<<"Wuwedete chas, minuti, secundi: ";
    cin>>chas>>minuti>>secundi;
  }
   
   
   void Time::Izwejdane(char format) const
  {
    if(format=='a')
     if(chas<12) cout<<chas<<":"<<minuti<<" am"<<endl;
     else cout<<chas-12<<":"<<minuti<<" pm"<<endl;
     else cout<<chas<<":"<<minuti<<endl;
    }
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    Time sega(8, 50, 0);
    cout<<"Sega e: ";
    sega.Izwejdane('a');
    sega.Vhod();
    cout<<"Sega stana: ";
    sega.Izwejdane('a');
    
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар