Статистика след всяко число

Да се напише програма, която позволява да се въвеждат числа до въвеждане на 0 и след всяко число отпечатва:

 1. сумата на числата до момента
 2. броят им
 3. средното им аритметично
 4. максималното и минималното число

Може да се реши и само някои от условията.

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Статистика след всяко число

 1. Lubomir Dizela каза:
    using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int x, suma, br, sr, min, max;
    cout<<"Vuvedete chislo ";
    cin>>x;
    cout<<endl;
    suma=0;
    br=0;
    sr=0;
    min=x;
    max=x;
    while(x!=0)
    { suma+=x;
      br++;
      sr=suma/br;
      if(x>max)max=x;
      if(x<min)min=x;
      cout<<"sumata na chislata e "<<suma<<endl;
      cout<<"broqt na chislata e "<<br<<endl;
      cout<<"srednoaritmetichnoto na chislata e "<<sr<<endl;
      cout<<"nai-malkoto chislo e "<<min<<endl;
      cout<<"nai-golqmoto chislo e "<<max<<endl;
      cout<<endl;
      cout<<"Vuvedete chislo ";
      cin>>x;
      cout<<endl;
      }
        system("PAUSE");
        return EXIT_SUCCESS;
  } 
 2. tedy_kappris каза:
   using namespace std;
   
  int main(int argc, char *argv[]) // главна функция //
  { // отваря блок от оператори //
    int x, suma, br, sr, min, max; // декларива променливите " x " , " suma " , " br " , " min " , " max " //
    cout<<"Vuvedete chislo "; // извежда на екрана " Vuvedete chislo " //
    cin>>x; // въвежда от клавеатурата стойност на " x " //
    cout<<endl; // извежда на екрана нов ред //
    suma=0; // променливата suma присвоява стойност 0 //
    br=0; // променливата br присвоява стойност 0 //
    sr=0; // променливата sr присвоява стойност 0 //
    min=x; // променливата min присвоява стойност на "x" //
    max=x; // променливата max присвоява стойност на "x" //
    while(x!=0) // докато ( "x" е различно от 0 ) //
    { suma+=x; // oтваря блок от оператори при което трябва "suma" да е поголяма или равна на "x" //
      br++; // при всяко завъртане на цикала променливата "br" расте //
      sr=suma/br; //"sr" присвоява стойноста на променливата "suma" разделена на стойноста на променливата "br" //
      if(x>max)max=x; // ако променливата "x" е по голяма от "max" , "max" присвоява стойноста на променливата "x" //
      if(x<min)min=x; // ако променливата "x" е по малка от "min" , "min" присвоява стойноста на променливата "x" //
      cout<<"sumata na chislata e "<<suma<<endl; // извежда на екрана "sumata na chislata e "при което отпечатва стойноста на променливата "suma" и отпечатва нов ред //
      cout<<"broqt na chislata e "<<br<<endl; // извежда на екрана "broqt na chislata e "при което отпечатва стойноста на променливата "br" и отпечатва нов ред //
      cout<<"srednoaritmetichnoto na chislata e "<<sr<<endl; // извежда на екрана "srednoaritmetichnoto na chislata e"при което отпечатва стойноста на променливата "sr" и отпечатва нов ред //
      cout<<"nai-malkoto chislo e "<<min<<endl; // извежда на екрана "nai-malkoto chislo e e"при което отпечатва стойноста на променливата "min" и отпечатва нов ред //
      cout<<"nai-golqmoto chislo e "<<max<<endl; // извежда на екрана "nai-golqmoto chislo e"при което отпечатва стойноста на променливата "max" и отпечатва нов ред //
      cout<<endl; // извежда нов ред //
      cout<<"Vuvedete chislo "; // извежда на екрана "vuvedete chislo " //
      cin>>x; // въвежда от клавеатурата стойност на " x " //
      cout<<endl; // извежда нов ред //
      }
        system("PAUSE");
        return EXIT_SUCCESS; // Край на програмата //
  } 

Вашият коментар