Изпълнявай с числа … докато

Да се напише програма, която ще позволи въвеждане на N и чрез цикъл с постусловие ще:

 1. отпечата числата от N до 1
 2. отпечатва нечетните числа от 1 до N
 3. отпечатва произведението на числата от 1 до N
 4. позволява да се въведат N числа и отпечатва сумата на четните

 

 

Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Изпълнявай с числа … докато

 1. Violeta каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {int N;
  cin>>N;
  do {
    cout << N<< endl;
    N--;
  } while (N>=1);
  
  
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  } 
 2. Developer каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int N,Chislo;
    cin>>N; 
    Chislo=N;
    do
    {
      cout<<Chislo<<endl;
      Chislo--;
    }while (Chislo>=1);
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 3. Developer каза:

  Условие : 2

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int N,Chislo;
    cin>>N; 
    Chislo=1;
    do
    {
      cout<<Chislo<<endl;
      Chislo+=2;
    }while (Chislo<=N);
    
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 4. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n, proizvedenie, n1, suma=0, nechetni ;
    cout<<"Vyvedete N"<<endl;
    cin>>n;
    cout<<"Vsichki chisla ot N do 1:"<<endl;
    n1=n;
    do { cout<<n1<<" "; 
    n1--; 
    } 
    while (n1!=0);
    cout<<endl;
    cout<<endl<<"Vsichki nechetni chisla ot 1 do N:"<<endl;
    nechetni=1 ;
    do 
    {  cout<<nechetni<<" ";
     nechetni+=2;
    } 
    while (nechetni<=n); 
    cout<<endl;
    proizvedenie=1;
    int i=1;
    do {
    cout<<proizvedenie<<endl;
    proizvedenie=proizvedenie*i; 
    i++;
     }
    while (i<=n);
   cout<<"Proizvedenieto e: "<< proizvedenie<<endl;
   i=1;
   do { 
      cin>>n1;
     if (n1%2) suma=suma+n1; 
    i++;
     }
    while (i<=n);
    cout<<"Sumata e:"<<suma<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
 5. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int n;
    cout<<"Vavedi N: ";
    cin>>n;
    //1. Отпечата числата от N до 1
      int n1=n;
      do {
        cout<<n1<<" ";
        n1--;
      }
      while(n1!=0);
    cout<<endl;
    //2. Отпечатва нечетните числа от 1 до N
      int i=1;
      do {
        if(i%2>0) cout<<i<<" ";
        i++;
      }
      while(i<=n);
    cout<<endl;
    //3. Отпечатва произведението на числата от 1 до N
      int p=1;
      i=1;
      do {
        p=p*i;
        i++; 
      }
      while(i<=n);
      cout<<p<<endl;
    //4. Позволява да се въведат N числа и отпечатва сумата на четните
      int suma=0;
      cout<<"Vavedi chisla: ";
      do {
        cin>>n1;
        if(n1%2==0) suma=suma+n1;
        n--; 
      }
      while(n!=0);
      cout<<suma;
     
    cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

Вашият коментар