Аритметични операции за цели числа

Направете функции, които извършват аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и целочислено деление между две цели числа, подадени като параметри. При функцията за целочислено деление нека да се пресмята и остатъкът от делението. В главната програма с помощта на тези функции пресметнете изразите:

 1. 2 + 2 =
 2. 4 * 3 – 5 =
 3. 5 * 6 + 25 / 4 =
 4. остатъкът от 25 / 4 =
Публикувано в 11в с етикети . Постоянна връзка.

3 Responses to Аритметични операции за цели числа

 1. Lubomir Dizela каза:
    #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Suma(int a, int b)
  {
    return a+b;
  }
  int Razlika(int a, int b)
  {
    return a-b;
  }
  int Umnojenie(int a, int b)
  {
    return a*b;
  }
  int Delenie(int a, int b, int &ostatyk)
  {
    ostatyk=a%b;
    return a/b;
  }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    cout<<"2+2="<<Suma(2, 2)<<endl;
    cout<<"4 * 3 – 5 ="<<Razlika(Umnojenie(4, 3), 5)<<endl;
    int ostatyk;
    cout<<"5 * 6 + 25 / 4="<<Suma(Umnojenie(5, 6), Delenie(25, 4,ostatyk))<<endl;
    Delenie(25, 4, ostatyk);
    cout<<"Ostatyk ot 25 / 4 ="<<ostatyk<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
    
 2. Violeta каза:
   #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int Suma(int a, int b)
  {
    return a+b;
  }
  int Razlika(int a, int b)
  {
    return a-b;
  }
  int Umnojenie(int a, int b)
  {
    return a*b;
  }
  int Delenie(int a, int b, int &ostatyk)
  {
    ostatyk=a%b;
    return a/b;
  }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    cout<<"2+2="<<Suma(2, 2)<<endl;
    cout<<"4 * 3 – 5 ="<<Razlika(Umnojenie(4, 3), 5)<<endl;
    int ostatyk;
    cout<<"5 * 6 + 25 / 4="<<Suma(Umnojenie(5, 6), Delenie(25, 4,ostatyk))<<endl;
    Delenie(25, 4, ostatyk);
    cout<<"Ostatyk ot 25 / 4 ="<<ostatyk<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
   
 3. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int sbor (int a, char b) 
  {     
    return a+b;
  }  
  
  int razlika (int a, char b) 
  {     
    return a-b;
  } 
  
  int umnojenie (int a, char b) 
  {     
    return a*b;
  } 
  int delenie (int a, char b, int &ostatyk) 
  {  
    ostatyk=a%b;
    return a/b;
  } 
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    cout<<"2+2="<<sbor(2, 2)<<endl;
    cout<<"4 * 3 - 5 ="<<razlika(umnojenie(4, 3),5)<<endl;
    int ostatyk;
    cout<<"5 * 6 + 25 / 4 ="<<sbor(umnojenie(5, 6), delenie(25, 4, ostatyk))<<endl;
    cout<<" Ostatykyt ot 25 / 4 ="<<ostatyk<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }

Вашият коментар