Функции за работа в масив

Да се създаде програма за работа с масив от реални числа, в която след въвеждане на цяло положително число N (N<20)  чрез функции се реализира следното:

  • въвеждане на елементите на масива, N на брой
  • намиране на сумата на първите N елементa
  • намиране на броят на първите N ненулеви елементи
  • намиране на стойността на най-малкия елемент
  • намиране на номера на най-малкия елемент

Масивът да бъде деклариран като глобална променлива.

Публикувано в 11в с етикети , . Постоянна връзка.

Вашият коментар