** Сортиране на ученици

Да се дефинира структура, която съдържа името и фамилията на ученик, и средния му успех за срока. Да се въведе брой на учениците и после данните на всеки един ученик. Накрая да се отпечатат учениците, подредени по успех.

По желание: да се отпечатат и подредени по името или по фамилията.

Публикувано в 12в с етикети , . Постоянна връзка.

4 Responses to ** Сортиране на ученици

 1. kaloyan каза:
  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	struct uchenik {
  		char ime[20];
  		char familiq[20];
  		double uspeh;
  	};
  
  	int br;
  	cout<<"Broi uchenici: ";
  	cin>>br;
  	
  	uchenik uchenici[br];
  	
  	cout<<"Vavedi ime, familiq i uspeh na uchenik: "<<endl;
  	for(int i=0; i<br; i++){
  		cout<<"#"<<i+1<<": ";
  		cin>>uchenici[i].ime>>uchenici[i].familiq>>uchenici[i].uspeh;
  	}
  	
  	int swap, imin;
  	for(int i=0; i<br-1; i++){
  		imin=i;
  		for(int j=i+1; j<br; j++)
  			if(uchenici[j].uspeh<uchenici[imin].uspeh) imin=j;
  		if(imin!=i){
  			swap=uchenici[i].uspeh;
  			uchenici[i].uspeh=uchenici[imin].uspeh;
  			uchenici[imin].uspeh=swap;
  		}
  	}
  	
  	for(int i=0; i<br; i++){
  		cout<<uchenici[i].ime<<" "<<uchenici[i].familiq<<" "<<uchenici[i].uspeh<<endl;
  	}
  	
  	
  	system("pause");
    return 0;
  }
 2. kaloyan каза:
  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	struct uchenik {
  		char ime[20];
  		char familiq[20];
  		double uspeh;
  	};
  
  	int br;
  	cout<<"Broi uchenici: ";
  	cin>>br;
  	
  	uchenik uchenici[br];
  	
  	cout<<"Vavedi ime, familiq i uspeh na uchenik: "<<endl;
  	for(int i=0; i<br; i++){
  		cout<<"#"<<i+1<<": ";
  		cin>>uchenici[i].ime>>uchenici[i].familiq>>uchenici[i].uspeh;
  	}
  	
  	double swap; 
  	int imin;
  	for(int i=0; i<br-1; i++){
  		imin=i;
  		for(int j=i+1; j<br; j++)
  			if(uchenici[j].uspeh<uchenici[imin].uspeh) imin=j;
  		if(imin!=i){
  			swap=uchenici[i].uspeh;
  			uchenici[i].uspeh=uchenici[imin].uspeh;
  			uchenici[imin].uspeh=swap;
  		}
  	}
  	
  	for(int i=0; i<br; i++){
  		cout<<uchenici[i].ime<<" "<<uchenici[i].familiq<<" "<<uchenici[i].uspeh<<endl;
  	}
  	
  	
  	system("pause");
    return 0;
  }
 3. kaloyan каза:

  Ето я програмата, този път функционираща правилно

  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  
  using namespace std;
  
  struct uchenik {
  	char ime[20];
  	char familiq[20];
  	double uspeh;
  };
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int br;
  	cout<<"Broi uchenici: ";
  	cin>>br;
  	
  	uchenik uchenici[br];
  	
  	cout<<"Vavedi ime, familiq i uspeh na uchenik: "<<endl;
  	for(int i=0; i<br; i++){
  		cout<<"#"<<i+1<<": ";
  		cin>>uchenici[i].ime>>uchenici[i].familiq>>uchenici[i].uspeh;
  	}
  	
  	uchenik swap; 
  	int imin;
  	for(int i=0; i<br-1; i++){
  		imin=i;
  		for(int j=i+1; j<br; j++)
  			if(uchenici[j].uspeh<uchenici[imin].uspeh) imin=j;
  		if(imin!=i){
  			swap=uchenici[i];
  			uchenici[i]=uchenici[imin];
  			uchenici[imin]=swap;
  		}
  	}
  	
  	for(int i=0; i<br; i++){
  		cout<<uchenici[i].ime<<" "<<uchenici[i].familiq<<" "<<uchenici[i].uspeh<<endl;
  	}
  	
  	
  	system("pause");
    return 0;
  }

Вашият коментар