Обръщане в друга бройна система *

Да се напише програма, която позволява въвеждането на 3 цифрено число (като едно число, а не като отделни цифри) от дадена позиционна бройна система, въвеждане на основата на бройната система (<=10) и  извежда стойността на числото в десетична бройна система.

Публикувано в 10а с етикети , , . Постоянна връзка.

One Response to Обръщане в друга бройна система *

 1. bobby666666 каза:
  program Project1;
  var
   x,a,b,c:integer;
  begin
   write('Wuwedi tricifreno chislo w dvoichna broina sistema= ');
   readln(x);
   a:=x div 100 * 2*2;
   b:=x div 10 mod 10 * 2*1;
   c:=x mod 10 * 1;
   writeln('chisloto v desetichna broina sistema e = ' , c+b+a);
   readln;
  end. 

Вашият коментар