Отпечатване на цифри на число

Да се напишат рекурсивни функции, които:

 1. отпечатват цифрите на числото една под друга
 2. отпечатват цифрите на числото отзад напред
 3. отпечатват числото симетрично с неговото огледално – например за 1234 отпечатва 1234 4321
Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Отпечатване на цифри на число

 1. kaloyan каза:
  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  
  using namespace std;
  
  //??????? ???? ??? ?????
  void edna_pod_druga(int chislo){
  	if(chislo!=0){
  		edna_pod_druga(chislo/10);
  		cout<<chislo%10<<endl;
  	}
  }
  
  //??????? ????? ??????
  void otzad_napred(int chislo){
  	if(chislo!=0){
  		cout<<chislo%10;
  		otzad_napred(chislo/10);
  	}
  }
  
  //??????????
  void simetrichno(int chislo){
  	if(chislo!=0){
  		cout<<chislo%10;
  		simetrichno(chislo/10);
  		cout<<chislo%10;
  	}
  	if(chislo==0) cout<<' ';
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	edna_pod_druga(1234);
  	otzad_napred(1234);
  	simetrichno(1234);
  	
  	system("pause");
    return 0;
  }
 2. sup3rEva каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
  // 1.Отпечатване на цифрите една под друга. 
  void func(int chislo){
  	if (chislo<10) cout<<chislo;
  	else 
  	{
  	 int a=chislo/1000;
     int b=chislo/100%10;
     int c=chislo/10%10;
     int d=chislo%10;
     cout<<a<<endl<<b<<endl<<c<<endl<<d<<endl<<endl;
  	}
  }
  //2.Отпечатване на цифрите на числото отзад напред.
  void func2(int chislo){
    if(chislo<10) cout<<chislo;
    else
     {
     cout<<chislo%10;
     return func2(chislo/10);
    } 
  }
  //3. Отпечатване на числото симетрично с неговото огледално. 
   void func3(int chislo){
   	if (chislo<10) cout<<chislo;
   	else {
   		 
  		 cout<<chislo%10;
  		 return func3(chislo/10);
  	 }
   }
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    int chislo;
    cout<<"Vyvedete chislo: ";
    cin>>chislo;
    
    func(chislo);
    cout<<endl;
    func2(chislo);
    cout<<endl<<endl;
    cout<<chislo<<" "; 
    func3(chislo);
  	cout<<endl<<endl; 
     
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  • Данаил каза:

   Отговарям:
   //1. – не видях рекурсия
   //2. – добре! но може да се оптимизира – ако (chislo<10) то там chislo==chislo%10;
   //3. - хитрееш :-) трябва обаче самата функция да отпечатва и числото, и огледалното

Вашият коментар