Рекурсия за масиви

Да се напишат рекурсивни функции, които за даден едномерен масив а от n цели числа намират:

 1. сумата на елементите
 2. броят на ненулевите елементи
 3. най-малкият елемент
 4. извеждат елементите на масива на екрана
 5. извеждат елементите на масива в обратен ред
 6. въвеждат елементите на масива от клавиатурата
Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to Рекурсия за масиви

 1. kaloyan каза:

  Не съм сигурен дали това е най-правилния начин за намиране на най-малкият елемент

  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
  
  // 1. сумата на елементите
  int suma(int a[], int n){
  	if(n>=0) return a[n]+suma(a, n-1);
  	else return 0;
  }
  
  // 2. броят на ненулевите елементи
  int nenulevi(int a[], int n, int br){
  	if(n>=0){
  		if(a[n]!=0) return nenulevi(a, n-1, br+1);
  		else return nenulevi(a, n-1, br);
  	} else return br;
  }
  
  // 3. най-малкият елемент
  int minim(int a[], int n, int min){
  	if(n>=0){
  		if(a[n]<min) return minim(a, n-1, a[n]);
  		else return minim(a, n-1, min);
  	} else return min;
  }
  
  // 4. извеждане на елементите на масива на екрана
  void print(int a[], int n){
  	if(n>=0){
  		print(a, n-1);
  		cout<<a[n]<<" ";
  	}
  }
  
  // 5. извеждане на елементите на масива в обратен ред
  void print_obr(int a[], int n){
  	if(n>=0){
  		cout<<a[n]<<" ";
  		print_obr(a, n-1);
  	}
  }
  
  // 6. въвеждане на елементите на масива от клавиатурата
  void vavedi(int a[], int n){
  	if(n>=0){
  		vavedi(a,n-1);
  		cin>>a[n];
  	}
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  	int n;
  	cout<<"Broi chisla: ";
  	cin>>n;
  	int a[n];
  	
  	cout<<"Vavedi chislata:"<<endl;
  	vavedi(a, n-1);
  	cout<<endl;
  	
  	cout<<"Suma: "<<suma(a, n-1)<<endl;
  	
  	//Последния параметър(0) - броя на ненулевите
  	cout<<"Nenulevi: "<<nenulevi(a, n-1, 0)<<endl;
  	
  	//a[n-1] - число от масива, с което ще сравняваме другите
  	cout<<"Nai-malko: "<<minim(a, n-1, a[n-1])<<endl;
  	
  	cout<<"Vavedenite chisla: ";
  	print(a, n-1);
  	cout<<endl;
  	
  	cout<<"Vavedenite chisla v obraten red: ";
  	print_obr(a, n-1);
  	cout<<endl;
  	
  	return 0;
  }
  • Данаил каза:

   Браво, добре си разбрал рекурсията! За минималния елемент – ами да, това е – сравняваш текущия елемент с остатъка от опашката. Има и други начини, ще ти ги покажа в часа. Първите три функции могат малко да се оптимизират, като се вземе в предвид какво ще се случи близо до дъното на рекурсията. Така ще се спести някое и друго рекурсивно извикване. Функцията за брой на ненулевите елементи може да се опрости като се използва преобразуването между типовете.

Вашият коментар