Извеждане в обратен ред

Да се напише програма, която позволява да се въвеждат числа до въвеждане на 0 (числата ще са най-много 15) и после ги извежда, разделени с запетая и в ред, обратен на въведения (тоест последното ще бъде изведено първо).

Публикувано в 12в с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Извеждане в обратен ред

 1. kaloyan каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  // максимален брой елементи в стека
  const int N=15;
   
  // указател към върха на стека
  int br = 0;
   
  // масив за съхранение на елементите на стека
  int s[N];
   
  // инициализиране на стека
  void init(){
    br=0;
  }
   
  // проверка дали стека е празен
  bool isEmpty() {
    return br==0;
  }
   
  // проверка дали стека е пълен
  bool isFull() {
    return br==N;
  }
   
  // запис на стойността X в стека
  bool push(int X)
  {
    bool ok = !isFull();
    if (ok){
      s[br] = X;
      br++;
    }
    return ok;
  }
   
  // извличане на стойност от стека
  bool pop(int &X)
  {
    bool ok = !isEmpty();
    if (ok) {
      br--;
      X = s[br];
    }
    return ok;
  }
   
  // демонстрация на стек
  int main(int argc, char** argv) {
    init();
    //Въвеждаме числа до въвеждане на 0
    int ch;
  	cout<<"Vavedi chisla: "<<endl;
    do{
    	cin>>ch;
    	if(ch!=0) push(ch);
    } while(ch!=0);
  	//Извеждаме числата
    while(!isEmpty()){
    	pop(ch);
    	cout<<ch;
    	if(!isEmpty()) cout<<',';
    }
     
    return 0;
  }

Вашият коментар