* Число в римска бройна система

Да се въведе число от 1 до 20 и да се изведе, записано в римска бройна система. Да се помисли може ли да се опрости кода, така че да няма повече от 10 варианта.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

2 Responses to * Число в римска бройна система

 1. krisi3005 каза:
  
  program Project1;
  
  var
   chislo:integer ;
  begin
   Write('Vavedete chislo ot 1 do 20 :');
   ReadLn(chislo) ;
   If chislo >10 then
     Write ('X');
   case chislo mod 10 of
   1 : WriteLn ('I') ;
   2 : WriteLn ('II');
   3 : WriteLn ('III');
   4 : WriteLn ('IV');
   5 : WriteLn ('V');
   6 : WriteLn ('VI');
   7 : WriteLn ('VII');
   8 : WriteLn ('VIII');
   9 : WriteLn ('IX');
   10 : WriteLn ('XX');
     else  
  WriteLn ('Nevalidno chislo');
   end;
    ReadLn ;
  
  end.
      
  

Вашият коментар