Височина на ученици

Напишете програма, която позволява да се въведе в масив от 10 елемента височината в метри на 10 ученика, и след това извежда височините на втория и третия ученик, ако те са подредени по височина.

Публикувано в 12а с етикети , . Постоянна връзка.

3 Responses to Височина на ученици

 1. Kosmos каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {  
    const int n=10;
    double swap,a[n];
    int imin;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cout<<"a["<<i<<"]=";
      cin>>a[i];       
    }
    
    for (int i=0;i<n-1;i++){
      imin=i;
      for (int j = i+1;j<n;j++)
      if (a[j]<a[imin])imin=j;
      if ( imin != i){
         swap =a[i];
         a[i]=a[imin];
         a[imin]=swap;}
         }
      
      cout<<a[1]<<""<<a[2];
      cout<<endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  
 2. Nadq каза:
   int i;
  const int n=10;
  double a[n],swap;
  //vuvejdame elementite na masiva
  cout<<"vuvedete visochinite na uchenicite"<<endl;
   for(i=0;i<n;i++)
   cin>>a[i];
   //sortirane na elementite
   for (i=0;i<n-1;i++)
   for (int j=0;j<n-i-1;j++)
   if(a[j]>a[j+1])
   {
   swap=a[j];
   a[j]=a[j+1];
   a[j+1]=swap;
   }
   cout<<"visochinata na 2-riq i 3-tiq e:"<<a[1]<<' '<<a[2]<<endl;
  
 3. PICHAGISME каза:
   
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
     const int n = 10 ;
    double masiv[n]= { 1.10, 1.30 , 1.50 , 1.70 , 1.30 , 1.80 , 1.90 , 2.12 , 1.69 , 1.71};
     double swap ;
     for(int i=0;i<n-1;i++)
     for ( int j=0; j<n-i-1; j++)
      if (masiv[j]> masiv[j+1]) { 
        swap = masiv[j];
        masiv[j]= masiv[j+1];
        masiv[j+1]=swap;
        }
     cout<<masiv[2]<< " " <<masiv[3]<< endl;
     for (int i=0 ; i<10;i++)
     cout << masiv[i]<<endl;
     
     system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
  }
  

Вашият коментар