ASCII таблица

Да се напише програма, която позволява да се отпечата ASCII таблицата на символите – ASCII кода (числo от 0 до 255) и символа, който съответства на този код. Таблицата да е подходящо форматирана и прегледна, така че ASCII кодовете да са в една колона, дясно подравнени.

* По желание: Да се изведе същата ASCII таблица, но в 5 колони.

Публикувано в 10а, 10б с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар