Статистики за въведени числа до 0

Да се позволи въвеждане на числа до въвеждане на 0 и да се отпечата:

 • сумата и произведението им
 • броят им и средното аритметично
 • най-малкото и най-голямото от тях
Публикувано в с етикети . Постоянна връзка.

5 Responses to Статистики за въведени числа до 0

 1. svetlieti каза:
  program Project1;
  var
   chislo, proizvedenie, suma, br, max, min:integer;
   sredno:real;
  
  begin
   Writeln('Vavedi chisla: ');
   suma:=0;
   proizvedenie:=1;
   br:=0;
   min:= 0;
   max:= 0;
   repeat
    Readln(chislo);
    suma:=suma+chislo;
    proizvedenie:=proizvedenie*chislo;
    br:=br+1;
    if chislo > max then
     max:=chislo;
    if chislo < min then
     min:=chislo;
   until chislo=0 ;
   sredno:= suma/br;
  
   Writeln;
   Writeln('Sumata e: ',suma);
   Writeln('Proizvedenieto e: ', proizvedenie);
   Writeln('Broqt na chislata e: ',br);
   Writeln('Sredno aritmetichno na chislata e: ',sredno:5:2);
   Writeln('Nai-golqmoto chislo e: ', max);
   Writeln('Nai-malkoto chislo e: ', min);
  
   Readln;
  end.
  
 2. Alya каза:
  program Project1;
  var
   chislo, sum, proiz: integer;
  
  begin
   sum:=0;
   proiz:=1;
   repeat
    WriteLn('Vavedete chislo: ');
    ReadLn(chislo);
    sum:= sum+chislo;
    if chislo<>0 then
    proiz:= proiz*chislo;
   until chislo=0;
   WriteLn(sum);
   WriteLn(proiz);
   readln;
  
  end.   
  
 3. Боряна каза:
  program Project1;
  var
   chislo, suma, proizv, br, min, max: integer;
  begin
   suma:=0;
   proizv:=1;
   br:=0;
   min:=0;
   max:=0;
   WriteLn('Vavejdaite chisla:');
   repeat
    ReadLn(chislo);
    suma:=suma+chislo;
    if chislo<>0 then begin
    proizv:=proizv*chislo;
    end;
    br:=br+1;
    if chislo>max then
      max:=chislo;
    if chislo<min then
      min:=chislo;
   until chislo=0;
   WriteLn('Vie vavedohte 0 - tova e kraiat na poredicata chisla.');
   WriteLn;
   WriteLn('Statistikata e slednata:');
   WriteLn('Suma na chislata: ', suma);
   WriteLn('Proizvedenie na chislata: ', proizv);
   WriteLn('Broiat na chislata: ', br);
   WriteLn('Srednoto aritmetichno na chislata: ', suma/br);
   WriteLn('Nai-malkoto chislo: ', min);
   WriteLn('Nai-goliamoto chislo: ', max);
   WriteLn;
   WriteLn('Priaten den! Beshe udovolstvie da se raboti s Vas! No...');
   WriteLn('Ne se vrashtaite pak. NIKOGA.');
   ReadLn;
  end.
  
 4. zornitsa_mirela каза:
   program Project1;
  var                 // деклариране на променливи
   chislo,suma,pn,k5,min,max:integer; // chislo,suma,pn,k5,min,max са цели числа
  begin
   suma:=0; // за suma присвояваме 0
   pn:=0; //за pn присвояваме 0
   k5:=0; // за k5 присвояваме 0
   min:=0; // за min присвояваме 0
   max:=0; // за max присвояваме 0
   WriteLn('Vavedete chisla:'); // на екрана се изписва 'Vavedete chisla:' и ни дава възможност да въведем числа
   repeat // повтаря :
     ReadLn(chislo); // прочита, кое е числото
     if chislo>0 then // ако число>0 тогава
    suma:=suma+chislo;  // прибавяме към сумата
     if chislo mod 2 =1 then // ако остатъка от деление на 2 е равно на 1 тогава
     pn:=chislo*chislo;    // за pn се присвоява - числото умножено по остатъка
     if chislo mod 5=0 then  // ако остатъка от деление на 5 е равно на 0 тогава
     k5:=k5+1; // за k5 се присвоява - k5 плюс 1
     if chislo>max then // ако число>max тогава
     max:=chislo; // за max се присвоява по-голямото число
     if chislo<min then // ако число<min тогава
     min:=chislo; // за min се присвоява по-малкото число
   until chislo=0 ; // докато стане равно на 0
   WriteLn('Sumata e: ',suma); // на екрана се извежда 'Sumata e: ' и самата сума
   WriteLn('Proizvedenieto na nechetnite chisla e: ',pn); // на екрана се извежда 'Proizvedenieto na nechetnite chisla e: ' и произведението на числата
   WriteLn('Kratnite na 5 sa: ',k5); // на екрана се извежда 'Kratnite na 5 sa: ' и броя на кратните числа на 5
   WriteLn('Maximalnoto chislo e: ',max); // на екрана се извежда 'Maximalnoto chislo e: ' и максималното число
   WriteLn('Minimalnoto chislo e: ',min); // на екрана се извежда 'Minimalnoto chislo e: ' и минималното число
   ReadLn; // прочита нов ред
  end. // край 

Вашият коментар