Число и цифри

Напишете функции, които:

 • по дадено цяло положително число N и цифра К определя дали цифрата К се съдържа в числото N
 • по дадено цяло число N намира броя на цифрите му
 • по дадено цяло число N намира сумата на цифрите му
 • по дадено цяло число N го отпечатва в обратен ред
 • по дадено цяло число N определя коя е най-голяма цифра, съдържаща се в записа на числото
Публикувано в СИП с етикети , . Постоянна връзка.

4 Responses to Число и цифри

 1. MartinPlamenov каза:
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  //?? ?????? ???? ??????????? ????? N ? ????? ? ???????? ???? ??????? ? ?? ??????? ? ??????? N
  int chislo(int a){
  	int k,i,rezultat;
  	cout<<"Vuvedete K:";
  	cin>>k;
  	do{
  	rezultat=a%10;
  	if (k==rezultat){
  		cout<<"Chisloto se sudurja!";
  		return 0;
  	}	
  	a=a/10;	
  	}while (a!=0);
  	cout<<"Chisloto ne se sudurja";
  }
  //?? ?????? ???? ????? N ?????? ???? ?? ??????? ??
  int broiChisla(int b){
  	int rezultat,broi=0;
  	while (b!=0){
  	rezultat=b%10;
  	broi++;
  	b/=10;	
  }
  	
  cout<<broi;
  }
  //?? ?????? ???? ????? N ?????? ?????? ?? ??????? ??
  int sumaChisla(int c){
  	int rezultat,broi=0;
  	while (c!=0){
  	rezultat=c%10;
  	broi+=rezultat;
  	c/=10;	
  }
  cout<<"Sumata na chislata e:"<<broi;
  }
  //?? ?????? ???? ????? N ?? ????????? ? ??????? ???
  int obratna(int a){
  	int chislo,obratno=0;
    	chislo=a;
    	while (chislo!=0){
    	obratno=obratno*10;
  		obratno=obratno+chislo%10;
  		chislo=chislo/10;	
     }
     cout<<"Ogledalnoto chislo e "<<obratno;
  }
  //?? ?????? ???? ????? N ???????? ??? ? ???-?????? ?????, ????????? ?? ? ?????? ?? ???????
  int biggest(int a){
  	int max=INT_MIN,min=INT_MAX,rezultat;
  	while (a!=0){
  		rezultat=a%10;
  		if (rezultat>max){
  			max=rezultat;
  		}
  		if (rezultat<min){
  			min=rezultat;
  		}
  		a/=10;
  		
  	}
  	cout<<"Min:"<<min<<" "<<"Max:"<<max;
  }
  
  int main () {
  /*
  chislo(253);
  broiChisla(12348);
  sumaChisla(2443);
  obratna(24542);
  biggest(24127);
  */
  	
  	return 0;
  }
  • Данаил каза:

   Марти, като изчисления е вярно – поздравления, но откъм параметри и връщан резултат има какво да се желае. Правилото е много просто – във функцията не трябва да има никакви команди за въвеждане и извеждане – каквото и трябва да знае – да го получи с параметър, каквото иска да съобщи – да го върне като параметър или като резултат. Функцията обикновено е вътрешен чарк, няма нужда от „дисплей“ и „клавиатура“ – само от „информационни канали“, с които да се свързва с другите вътрешни чаркове. Работа на главната програма е да въвежда и извежда. Така функциите стават по-универсални и могат да се използват и за изчисления, и за извеждане.

 2. Ivelina Krsteva каза:
  #include<iostream>
  using namespace std;
  
  //kolko cifri ima chisloto
  int digitsCount(int n) {
    int k=0;
    while(n>0){
      n/=10;
      k++;
    }
    return k;
  }
  //sbor na cifrite na chisloto
  int digitsSum(int p) {
    int k=0;
    while(p>0){
      k+=p%10;
      p/=10;
    }
    return k;
  }
  //chisloto naobratno
  int dightsBackward(int n) {
    int obr=0;
  
    while (n>0) {
      int p=n%10;
        n/=10;
        obr=(obr*10)+p;
    }
    return obr;
  }
  //sudurja li se cifrata k v chisloto n
  int YesOrNoDights(int n, int k) {
    int broyK=0;
  
    while(n > 0){
      if(n%10==k){
        broyK++;
      }
      n/=10;
    }
      
     return broyK>0;
  }
  
  int main() {
  
    int n, k;
    cin>>n>>k;
  
    cout<<digitsCount(n)<<endl;
    cout<<digitsSum(n)<<endl;
    cout<<dightsBackward(n)<<endl;
    
    if (YesOrNoDights(n,k)) 
    {
  		cout<<"yes"<<endl;
    }	
    else 
    {
  	  		cout<<"no"<<endl;
    }
  
    return 0;
  }
  

Вашият коментар