Занимавки с бележника

На Петърчо му е скучно в час. Няма какво да прави, не носи тетрадки и учебници, на телефона му е свършила батерията. Само във вътрешния джоб на якето си намери отдавна забравения бележник от миналата година. И понеже му е скучно, реши да преброи:

 1. Колко четни оценки има
 2. Колко силни оценки има (за силни смята 5 и 6)
 3. Колко слаби оценки има (за слаби смята 2 и 3)
 4. Колко крайни оценки (2 и 6)

Направете програма, която да помогне на Петърчо да сметне тези оценки, защото освен че му е скучно, той не може да смята добре, а и малко го мързи. :-)

По желание: За да не става програмата много сложна, може да го питате какво иска да смята и като избере, да смятате само това, вместо всичко изброено горе едновременно.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

4 Responses to Занимавки с бележника

 1. Lubomira каза:
  program Project1;
  const
  ChetniOcenki = [2,4,6];
  SilniOcenki = [5,6];
  SlabiOcenki = [2,3];
  KrainiOcenki = [2,6];
  
  var
  BrChetniOcenki, BrSilniOcenki, BrSlabiOcenki, BrKrainiOcenki:integer;
  i,N,S:integer;
  
  
  begin
  BrChetniOcenki:=0;
  BrSilniOcenki:=0;
  BrSlabiOcenki:=0;
  BrKrainiOcenki:=0;
  WriteLn('Vuvedete broya na ocenkite:');
  ReadLn(N);
  WriteLn('Vuvedete ocenkata si:');
  for i:=1 to N do begin
  ReadLn(S);
  if S in (ChetniOcenki) then
  Inc(BrChetniOcenki);
  if S in (SilniOcenki) then
  Inc(BrSilniOcenki);
  if S in (SlabiOcenki) then
  Inc(BrSlabiOcenki);
  if S in (KrainiOcenki) then
  Inc(BrKrainiOcenki);
  end;
  WriteLn('Broya chetni ocenki e :',BrChetniOcenki);
  WriteLn('Broya silni ocenki e :',BrSilniOcenki);
  WriteLn('Broya slabi ocenki e :',BrSlabiOcenki);
  WriteLn('Broya kraini ocenki e :',BrKrainiOcenki);
  ReadLn;
  end.
                       
 2. Svetli Kamenov каза:
  program project1;
  var
   N,br,brSilni,brSlabi,brKraini,brChetni:integer;
   O: integer;
  
  begin
   br:=0;
   brSilni:=0;
   brSlabi:=0;
   brKraini:=0;
   brChetni:=0;
   Writeln('Vavedete broq na ocenkite');
   Readln(N);
   Writeln('Vavedete ocenkite ot belejnika');
  
   while br<>N do begin
    Readln(O);
    if (O=2) or (O=4) or (O=6) then
      brChetni:=brChetni+1;
    if (O = 5) or (O = 6) then
      brSilni:=brSilni+1;
    if (O = 2) or (O = 3) then
      brSlabi:=brSlabi+1;
    if (O = 2) or (O = 6) then
      brKraini:=brKraini+1;
    if (O <= 1) or (O >= 7) then
      Writeln('Nqma takava ocenka');
    br:=br+1;
   end;
  
   Writeln('Broq na chetnite ocenki e ',brChetni);
   Writeln('Broq na silnite ocenki e ',brSilni);
   Writeln('Broq na slabi ocenki e ',brSlabi);
   Writeln('Broq na krainite ocenki e ',brKraini);
   Readln;
  
  end.  
  

Вашият коментар