Модул за работа с точки

Да се създаде модул за работа с точки, който съдържа следните функции:

  1. четене на координатите на точка от клавиатурата
  2. извеждане на координатите на точка на екрана
  3. проверка дали две точки съвпадат
  4. проверка дали дадена точка е на някоя от осите
  5. проверка в кой квадрант е дадена точка
  6. проверка дали две точки са на права, успоредна на някоя от осите

Напишете програма, която демонстрира този модул.

По желание: Добавете и други функции за работа с точки.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар