Примери за рекурсия

Примерите за рекурсия, които разгледахме в часа:

 1. Намиране на сумата на числата от 1 до N
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int sum1(int n)
  {
   if (n==0) return 0;
   return n+sum1(n-1);
  }
  
  int sum2(int x, int n)
  {
   if (x==n) return n;
   return x+sum2(x+1, n);
  }
  
  int main(int argc, char** argv)
  {
   cout<<sum1(5)<<endl;
   cout<<sum2(1, 5)<<endl;
   return 0;
  }
 2. Отпечатване на числа от 1 до N и обратно:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  void print(int n)
  {
   if (n==0) return;
   print(n-1);
   cout<<n<<endl;
  }
  
  void print1(int n)
  {
   if (n==0) return;
   cout<<n<<endl;
   print1(n-1);
  }
  
  void print3(int n)
  {
   print(n);
   print1(n-1);
  }
  
  void print4(int n)
  {
   if (n==1) {
    cout<<1<<endl;
    return;	
   }
   cout<<n<<endl;
   print4(n-1);
   cout<<n<<endl;
  }
  
  void print5(int n, int x)
  {
   if (n==x)
   {
    cout<<x<<endl;
    return;
   }
   cout<<n<<endl;
   print5(n+1, x);
   cout<<n<<endl;
  }
  
  int main(int argc, char** argv) {
  
   cout<<"print(5)\n";
   print(5);
  
   cout<<"print1(5)\n";
   print1(5);
  
   cout<<"print3(5)\n";
   print3(5);
  
   cout<<"print4(5)"<<endl;
   print4(5);
  
   cout<<"print5(5)"<<endl;
   print5(1,5);
  
   return 0;
  }

Моля като коментар обяснете смисъла на кода на тези функции на български.

Публикувано в СИП с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Примери за рекурсия

 1. Alexander1 каза:
  #include <cstdlib>
  #include <iostream>
   
  using namespace std;
   
  int sum1(int n)
  {
   if (n==0) return 0; 
   return n+sum1(n-1); //Проверява дали n=0 и ако не е връща като резултат сбора на всички цели числа по-малки от n докато n=0
  }
   
  int sum2(int x, int n)
  {
   if (x==n) return n;  //Проверява дали x=n и ако не са връща като резултат сбора на всички цели числа по-големи от х докато х=n
   return x+sum2(x+1, n);
  }
   
  int main(int argc, char** argv)
  {
   cout<<sum1(5)<<endl;
   cout<<sum2(1, 5)<<endl;
   return 0;
  }

Вашият коментар