Обяснение за масиви

Обяснете кода на стандартните алгоритми за работа с масиви.

Публикувано в 10a с етикети . Постоянна връзка.

One Response to Обяснение за масиви

 1. emiliarstefanova каза:

  Въвеждане на масив от клавиатурата

  var // декларация на променливи
    a: array [1..100] of integer; // указва масив с номерирани от 1 до 100 цели числа
    i, N : integer; // i, N са цели числа
  begin //начало
    Write('Въведете брой елементи:'); // Отпечатва на екрана Въведете брой елементи
    ReadLn(N); //прочети числото N
  for i:= 1 to N do begin // За всички стойности на i от 1 до N изпълни
    Write('Елемент No.', i, ': '); // Отпечатва на екрана Елемент с номера на числото i:
    ReadLn(a[i]);// Прочети от масива а елемента с номер i
  
  end; //край
  
  end.

Вашият коментар